نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در رم 

  Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to UN Rome-based Agencies

نشست های آتی

نسشت گفتمان سطح بالا اقدام سیاسی در خصوص " اگرواکولوژی برای سیستم های غذایی پایدار"  در طی کنفرانس جهانی فناوری و نوآوری پایدار در بروکسل
بیشتر بخوانید
سمپوزیوم بین المللی  نورآوری های بخش کشاورزی برای کشاورزی خانوادگی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار از تاریخ 21 لغایت 23 نوامبر 2018 در فائو
بیشتر بخوانید

موضوعات و اطلاعات جهانی

برگزاری یکصدو بیست و پنجمین نشست کمیته برنامه فائو

کمیته برنامه فائو با حضور نمایندگان کشورهای عضو   از جمله آقای دکتر عمادی  نماینده جمهوری اسلامی ایران  به عنوان عضو  کمیته و  همچنین رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو   از تاریخ 12 لغایت 16 نوامبر در  مقر فائو در رم  در دست برگزاری است. این نشست پنج روزه  قبل از نشست شورای فائو  و برای کمک به این شورا در انجام وظایف خود در زمینه توسعه و اجرای برنامه فعالیت های  سازمان برگزار می گردد.  بازبینی  برنامه کار  میان مدت سال های 2021-2018  فائو  و اولویت های حاصل از نشست های کمیته های  تحصصی برگزار شده، ارزیابی سهم فائو  در کمک به مدیریت یکپارچه
بیشتر بخوانید
1 2 3 13

 وب سایت مشترک سازمان های بین المللی فائو ، ایفاد و برنامه جهانی غذا

سازمان های ملل متحد مستقر در رم

FAO

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل است که از تلاش های بین المللی برای ریشه کن ... بیشتر بخوانید

WFP

برنامه جهانی غذا (WFP) بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح...  بیشتر بخوانید

IFAD

صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (ايفاد) به عنوان یکی از مهمترین نتایج کنفرانس جهانی غذا 1974 می باشد و به عنوان یک موسسه...   بیشتر بخوانید