نشست های آتی

هفدهمین نشست عادی کمیسیون منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی (CGRFA)  از تاریخ 18 لغایت 22 فوریه 2019 میلادی در مقر فائو در رم برگزار
بیشتر بخوانید
یازدهمین گردهمائی جهانی غذا کشاورزی از  تاریخ 17 لغایت 18 ژانویه 2019 میلادی در برلین آلمان برگزار می شود . این گردهمائی که  یک کنفرانس جهانی
بیشتر بخوانید

موضوعات و اطلاعات جهانی

سخنرانی آقای دکتر عمادی در یکصد و شصتمین نشست شورای فائو

یکصد و شصتمین نشست شورای فائو روز جاری   12 آذر ماه کار خود را با حضور نمایندگان کشورهای عضو  آعاز کرد. شورای فائو به عنوان  ارگان اجرایی کنفرانس سازمان فائو  مسائل مربوطه به وضعیت غذا و کشاورزی، فعالیت های فعلی و آتی فائو ، از جمله برنامه کاری و بودجه، مسائل اداری و مدیریت مالی سازمان و مسائل حقوقی را مورد بررسی خواهد داد.  آقای دکتر عمادی  به عنوان رئیس  کمیته راهبردی کشاورزی ضمن سخنرانی در یکصد و شصتمین نشست شورای فائو گزارش بیست و ششمین نشست کمیته  راهبردی کشاورزی  را  جهت بحث و تبادل نظر و تصویب به نشست ارائه 
بیشتر بخوانید
1 2 3 13

 وب سایت مشترک سازمان های بین المللی فائو ، ایفاد و برنامه جهانی غذا

سازمان های ملل متحد مستقر در رم

FAO

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل است که از تلاش های بین المللی برای ریشه کن ... بیشتر بخوانید

WFP

برنامه جهانی غذا (WFP) بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح...  بیشتر بخوانید

IFAD

صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (ايفاد) به عنوان یکی از مهمترین نتایج کنفرانس جهانی غذا 1974 می باشد و به عنوان یک موسسه...   بیشتر بخوانید