برنامه جهانی غذا (WFP):

برنامه جهانی غذا در سال 1961 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایجاد و در سال 1963 میلادی به صورت یک برنامه تجربی و برای دوره ای سه ساله تاسیس گردید و متعاقب زلزله شديد سپتامبر سال 1962 در ايران و توفان تايلند در اکتبر همان سال و پیامدهای استقلال کشور الجزاير که پنج ميليون آواره بر جای گذاشت، فعالیت عملی خود را آغاز نمود و متعاقبا با عنوان برنامه جهانی غذا به کار خود ادامه داد .

برنامه جهانی غذا (WFP) بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح جهان محسوب می گردد و بنا به وظیفه در مواقع اضطراری برای نجات زندگی جنگ زدگان و آسیب دیده گان ناشی از کشمکش های داخلی و بلایای طبیعی بسرعت وارد عمل می شود.

[html ][rtbs name=”121″][/html]