برنامه جهانی غذا (WFP):

برنامه جهانی غذا در سال 1961 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایجاد و در سال 1963 میلادی به صورت یک برنامه تجربی و برای دوره ای سه ساله تاسیس گردید و متعاقب زلزله شديد سپتامبر سال 1962 در ايران و توفان تايلند در اکتبر همان سال و پیامدهای استقلال کشور الجزاير که پنج ميليون آواره بر جای گذاشت، فعالیت عملی خود را آغاز نمود و متعاقبا با عنوان برنامه جهانی غذا به کار خود ادامه داد .

برنامه جهانی غذا (WFP) بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح جهان محسوب می گردد و بنا به وظیفه در مواقع اضطراری برای نجات زندگی جنگ زدگان و آسیب دیده گان ناشی از کشمکش های داخلی و بلایای طبیعی بسرعت وارد عمل می شود.

ارگان اجرائی برنامه جهانی غذا ،  هیات اجرائی متشکل از 36 کشور از  194 کشور عضو فائو می باشد که از بین کشوهاری عضو لیست های  A، B، C، D، E   توسط شورای اقتصادی ، اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) و شورای سازمان خوارباروکشاورزی ملل متحد  (FAO Council) انتخاب می گردند  و انتخاب مجدد اعضاء بلااشکال می باشد و  دوره عضويت در هيات اجرائی 3 سال می باشد.

 • 8 عضو از بین کشورهای لیست A  که 4 کشور توسط   ECOSOC و 4 کشور توسط شواری فائو
 • 7 عضو از بین کشورهای لیست B  که 4 کشور توسط   ECOSOC و 3 کشور توسط انتخابات شواری فائو
 • 5 عضو از بین کشورهای لیست C  که 2 کشور توسط   ECOSOC و 3 کشور توسط انتخابات شواری فائو
 • 3 عضو از بین کشورهای لیست E  که 2 کشور توسط   ECOSOC و 1 کشور توسط انتخابات شواری فائو
 • 1 عضو گردشی از بین کشورهای لیست A، B، C  از طریق شرکت در  انتخابات شورای فائو
 • تدوین و هماهنگ نمودن سیاست های کمکی کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه غذا؛
 • ارائه رهنمود به مدیریت  برنامه جهانی غذا بر اساس نظارت های بین دولتی؛
 • تهيه رهنمود به مديريت WFP براساس نظارت های بين دولتی
 •  بررسی و تعديل در صورت لزوم و تصويب برنامه ها ، پروژه ها و فعاليت های ، ارائه شده توسط مدير اجرائی و يا محول نمودن انجام موارد مذکور به مدير اجرائی در صورت لزوم
 •  بررسی ، تعديل در صورت لزوم و تصويب بودجه جهت برنامه ها ، پروژه ها و فعاليت ها و بازنگری اداری و اجرائی برنامه ها ، پروژه ها و فعاليت های تصويب شده WFP
 • گزارش سالانه اجرای برنامه ها، پروژه ها و فعالیت های برنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) و شورای سازمان غذا و کشاورزی (FAO).

آقای David Muldrow Beasley  سیزدهمین مدیر  اجرائی برنامه جهانی غذاست  و در طی چهلمین کنفرانس فائو  به سمت مدیراجرائی برنامه جهانی غذا برای دوره 5 ساله 2017-2022 منصوب  گردید.

مدیر هیات اجرائی برنامه جهانی غذا بلاترین مقام این برنامه می باشد و به طور مشترک توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیرکل فائو  و با  انجام مشاوره با  هیات اجرائی  تعیین می گردد. بیو گرافی

برنامه جهانی غذا به عنوان بازوی کمک غذائی سازمان ملل متحد در راستای اهداف زیر انجام وظیفه می کند:

 • ارسال  کمک های پشتیبانی در شرايط اضطراری مانند حوادث طبيعی ، بروز جنگ و نا آرامی جهت نجات  و حفظ معیشت مردم
 • آماده سازی کشورها  برای  مواجهه  با شرایط اضطراری
 • کمک برای ترمیم و  بازسازی پس از خاتمه  شرایط اضطراری
 • کمک جهت کاهش گرسنگی حاد و مزمن و سوء  تغذیه  در جهان
 • کمک برای تقویت ظرفیت کشورها جهت کاهش فقر

جمهوری اسلامی ایران دومین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهنده در جهان است و قریب به 30 سال است که پذیرای پناهندگان افغان  و  عراقی است. کمیساریای عالی در امور پناهندگان و برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد کمک خود را از دهه 1980 میلادی برای پناهندگان افغان و از سال 1991 میلادی (1370 هجری شمسی) برای پناهندگان عراقی آغاز نمودند.