تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

 

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

جلسه تقدیم اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی، سفیر و نماینده محترم ج.ا.ایران نزد سازمانهای بین المللی غذا وکشاورزی مستقر در رم 16 روز دوشنبه 3 بهمن ماه سال جاری(23 ژانویه 2018 میلادی) با گرفتن عکس یاد بود از مراسم اهدای اعتبار نامه آغاز شد.
آقای دکتر داسیلوا ضمن خیر مقدم و ابراز خشنودی از انتضای جناب آقای دکتر عمادی مراتب آمادگی فائو را برای همکاری بعدی اعلام نمودند. آقای دکتر عمادی با تشکر از حمایت های همیشگی فائو خصوصا اقدامات اخیر این سازمان درارائه پیشنهاد پروژه اضطراری مربوط به زلزله کرمانشاه، آمادگی دولت ج.ا.ایران برای ارتقاء همکاری های فی مابین که یکی از ارکان و توجهات اصلی ماموریت ایشان در موقعیت جدید است را اعلام نمودند. وی در ادامه با توجه به ظرفیت های کشور لزوم ارتقاء فعالیت ها و آورده ها از طریق پروژه های UTF را قویا مورد تاکید و یکی از زمینه های توسعه روابط فی مابین اعلام نمود.

سفیر محترم کشورمان با تقدیم دعوتنامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به آقای دکتر داسیلوا برای انجام یک بازدید رسمی آمادگی ج.ا.ایران را برای میزبانی از ایشان اعلام نمودند که بسیار مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.