جهت دریافت اطلاعات لازم از طریق گزینه هایی معرفی شده در این تار نما با ما تماس بگیرید

آدرس پست الکترونیکی

 info@iranfao.org

تلفن های تماس

0039 065780334 – 0039 065754493 – 0039065742143

فاکس: 065747636

تلگرام

Permanent Mission of Iran to FAO

Address: Via Aventina, 8, 00153 Roma RM

فرم تماس

captcha

تایید:
حریم شخصی