چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا   فائو   روز گذشته با حضور وزرا،  سفرا و نمایندگان کشورهای عضو از...
بیشتر بخوانید
2 اکتبر 2019
بر اساس دعوت رسمی به عمل آمده توسط  آقای بارتا پتر وزیر‌کشاورزی مجارستان از   آقای دکتر عمادی به عنوان رئیس...
بیشتر بخوانید
1 اکتبر 2019
یه دعوت خانم میرا ضاهر سفیر لبنان در ایتالیا از  آقای دکتر عمادی به عنوان نماینده دائم کشورمان  در سازمان...
بیشتر بخوانید
27 سپتامبر 2019
رویداد  اقدامات چین برای کاهش فقر از طریق ارتقاء گردشگر ی با همکاری اتحادیه جهانی جهانگردی (WTA) و دفتر ملی...
بیشتر بخوانید
18 سپتامبر 2019
حفظ عادت ها و سنت های غذایی محلی همچون  نظام غذایی مدیترانه ای برای دسترسی همه افراد به برنامه های ...
بیشتر بخوانید
اولین نشست مجمع عمومی گروه 77 و چین پس از انتخابات مدیرکل جدید فائو  و پایان تعطیلات تابستانی ، در...
بیشتر بخوانید
6 سپتامبر 2019
رویداد روز همکاری های جنوب - جنوب سازمان های بین المللی مستقر در رم  تحت عنوان " در نیل به...
بیشتر بخوانید