فائو در چارچوب پروژه همکاری فنی اضطراری خود با ایران، و در راستای کمک به تلاش‌های جاری در زمینه کنترل...
بیشتر بخوانید
این وبینار چالش های و گسترش فرصت های کشاورزی خاک های شور در روز جاری بصورت مجازی برگزار گردید. آقای...
بیشتر بخوانید
اولین وبینار تنوع زیستی خاک : راه حلی مبتنی بر طبیعت  توسط بحش مشارکت جهانی حاک  فائو  در تاریخ 22...
بیشتر بخوانید
برای آگاهی و  درک اهمیت  تنوع زیستی و مشکلات  مربوطه  روز 22 ماه مه  از سوی سازمان ملل متحد روز...
بیشتر بخوانید
منشأ چای بیش از 5000 سال است ، اما سهم این محصول در کمک به بهداشت ، فرهنگ و توسعه...
بیشتر بخوانید
برای اینکه بتوانیم جمعیت رو به رشد جهان را تغذیه کنیم ، ما به مواد غذایی بیشتری نیاز داریم که...
بیشتر بخوانید
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متخد (فائو)  با همکاری اتحاد پایان گرنسنگی سازما ملل وبینار سطح بالایی را در تاریخ...
بیشتر بخوانید
7 ماه مه 2020- رم : شاخص بهای مواد غذایی فائو در آوریل 2020 به طور متوسط 165.5 واحد به...
بیشتر بخوانید
با توجه به محدودیت های ناشی از ایپدمی کوید 10 ، سمینار اطلاعاتی مربوط به "چالش ها و فرصت های...
بیشتر بخوانید
نشست مجازی دبیرخانه مشترک فائو و سازمان بهداشت جهانی برای دهه تغذیه سازمان ملل متحد در تاریخ 29 آوریل(10 اریبهشت...
بیشتر بخوانید
در طی چند ماه گذشته دومین دوره  حمله ملخ های صحرائی، آفریقای شرقی را تحث تاثیر قرار داده است. این...
بیشتر بخوانید
27 آوریل 2020
پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری، جزینه و تحلیل سیاست های غذا و کشاورزی (The Food and Agriculture Policy Decision Analysis (FAPDA...
بیشتر بخوانید
تهران -  آقای ماکسیمو تورورو ، اقتصاددان ارشد و معاون مدیر کل بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان خوازبار و...
بیشتر بخوانید
به مناسبت روز جهانی کتاب 23 آوریل ،  و در راستای کمک سیاست مدیرکل جدید فائو برای در اختیار قرار...
بیشتر بخوانید
اتحاد بین المللی سازمان های ملل متحد در بگیرنده فعالان دولتی و غیردولتی برای رفع دلایل ریشه ای گرسنگی ،روز...
بیشتر بخوانید