27 ژانویه 2020
با توجه به انتخاب آقای دکتر عمادی به عنوان گزارشگر سند کشاورزی بوم شناختی در طی چهل و ششمین نشست...
بیشتر بخوانید
15 ژانویه 2020
با پیشنهاد  و هماهنگی  آقای دکتر  عمادی به عنوان رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو  روزگذشته جلسه ملاقاتی بین مدیرکل فائو...
بیشتر بخوانید
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) امروز سال  2020 را به عنوات سال بین المللی بهداشت گیاهی (IYPH) ...
بیشتر بخوانید
نشست معرفی برنامه اقدام جهانی فائو برای کنترل کرم برگخواره پاییزه روز جاری در حاشیه یکصدو شصت و سومین نشست...
بیشتر بخوانید
27 نوامبر 2019
علیرغم آشفتگی های اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی ، تولید خوراک ایران در پنج سال از طریق بهبود ضریب...
بیشتر بخوانید
سمپوزیوم بین المللی “ماهیگیری پایدار تقویت علم – سیاست ” از تاریخ  18 الی 21 نوامبر 2019  در مقر فائو...
بیشتر بخوانید
 این گردهمائی  جهانی  که جهت شناخت توانمندی های نوآوری برای مناطق حاشیه ای   که با مشکلات شوری و کم  ابی ...
بیشتر بخوانید
با توجه به اهمیت نقش اگرواکولوژی در ایجاد تنوع زیستی و لزوم حمایت از آن به عنوان نگرشی جدید در سیاست...
بیشتر بخوانید
12 نوامبر 2019
دهمین نشست کمیته هماهنگی کدکس برای منطقه خاور نزدیک با ریاست  جمهوری اسلامی ایران  روز دوشنبه 10 نوامبر کار خود...
بیشتر بخوانید
5 نوامبر 2019
نشست های کمیته برنامه ریزی و کمیته مالی فائو  از تاریخ 4 لغایت 8 نوامبر در  مقر اصلی فائو در...
بیشتر بخوانید
نشست مرتعداران و معضل کوچ  روز جاری در حاشیه چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا  روز جاری در...
بیشتر بخوانید
سی و نهمین مراسم ” روز جهانی غذا ”  امروز 24 مهر ماه ( 16 اکتبر 2019) بطور همزمان با...
بیشتر بخوانید
 چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا   فائو   روز گذشته با حضور وزرا،  سفرا و نمایندگان کشورهای عضو از...
بیشتر بخوانید
2 اکتبر 2019
بر اساس دعوت رسمی به عمل آمده توسط  آقای بارتا پتر وزیر‌کشاورزی مجارستان از   آقای دکتر عمادی به عنوان رئیس...
بیشتر بخوانید
1 اکتبر 2019
یه دعوت خانم میرا ضاهر سفیر لبنان در ایتالیا از  آقای دکتر عمادی به عنوان نماینده دائم کشورمان  در سازمان...
بیشتر بخوانید