جمهوری اسلامی ایران در سال 1332 شمسی برابر با 1953 میلادی عضو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) گردید و بر اساس سوابق موجود، این نمایندگی از سال 1353 برابر با 1974 تاسیس گردیده است و توسط سفیر و نماینده دائم  که از بین متخصصین ارشد بخش کشاورزی انتخاب می گردد  و معاونین وی اداره می گردد.  سفیر نماینده کشور در سازمان های ملل متحد در رم  بوده و  ضمن حضور در نشست ها  مواضع کشوری و منطقه ای  را جهت لحاظ گردیدن در برنامه ها ، سیاست گذاری های  و پروژه  های سازمان های مذکور ارائه می نماید.  از سال 1358 تا به امروز  نمایندگی کشور در سازمان های بین المللی مستقر در رم توسط 8 سفیر  و نماینده دائم اداره گردیده است.

لیست سفرا  نمایندگان  ج.ا.ایران در فائو 

این نمایندگی در شهر رم در ایتالیا واقع گردیده و علاوه بر فائو  در سایر  سازمان های بین المللی مستقر در رم (RBAs)  شامل، برنامه جهانی غذا (WFP) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(IFAD)  فعالیت دارد.

جایگاه سال های اخیر  نمایندگی در این سازمان ها نشانگر حضور فعال و موثر کشور می باشد:

عضو کمیته برنامه فائو (Programme Committee) بر ای دوره دو ساله 2017- 2019

عضو هیات اداری کمیته کشاورزی (COAG Bureau) سال 2017 لغایت 2019

عضویت در گروه منطقه ای خاور نزدیک (Near east Group) و ریاست بر این گروه منطقه ای  از ابتدای سال 2017

عضو ناظر گروه آسیا

عضو شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD)

ریاست بر گروه منطقه ای خاور نزدیک

عضو هیات اداری گروه  77 + چین   (G77+Cina, Rome Chapter)به عنوان رئیس گروه خاور نزدیک

عضو هیات اجرائی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از لیست B  از سال 2015 لغایت 2017

عضو گروه کاری کمیته کشاورزی (COAG OEWG)

عضو شورای فائو (FAO Council) از سال  2013 لغایت 2016

نائب رئیس گروه خاورنزدیک

عضو هیات اداری گروه 77 + چین   (Bureau G77)

نائب رئیس هیات اداری برنامه جهانی غذا

عضو کارگروه (OEWG) به نمایندگی از گروه خاور نزدیک برای تهیه اسناد مرتبط با گردهمایی مشارکت جهانی خاک (23 لغایت 25 ماه مه)

عضو کمیته تهیه گزارش یکصد و پنجاه و چهارمین نشست شورای فائو به نمایندگی ازگروه خاور نزدیک

رئیس گروه 77 + چین

عضو هیات اجرائی برنامه جهانی غذا (WFP Executive Board)

عضو شورای فائو

نائب رئیس سی و نهمین کنفرانس فائو  (FAO Conference 39th Session, 6-13 June 2015)

عضو کمیته هماهنگی گروه منطقه ای خاور نزدیک و شمال آفریقا