فائو  از طریق مرکز آموزش الکترونیکی خود تحت عنوان   FAO e learning centre دوره های آموزش آنلاینی را برای  بهره گیری متخصصان و کارشناسان ذیربط  در طیف گسترده ای از موضوعات مهم مورد علاقه جهانی  در  اختیار علاقمندان قرار می دهد: در  حال حاضر دوره های زیر از طریق مرکز مذکور در دسترس قرار دارند:

شاخص های اهداف توسعه پایدار
مبانی امنیت غذا و تغذیه
تجزیه و تحلیل امنیت غذا و تغذیه

نظارت ف ارزیابی  و تحلیل اثرات
ارتباطات
حمایت اجتماعی و انعطاف پذیری
جنسیت
تجزیه و تحلیل اجتماعی
کار کودکان
تغییر آب و هوا
مدیریت مسئولانه تملک
امنیت غذایی
حق غذا
آمار کشاورزی
تجارت، بازار و سرمایه گذاری
بهبود محصول
تولید و سلامت دام
تغذیه و سیستم های غذایی
مدیریت اطلاعات و به  اشتراک گذاری دانش
اشتغال روستایی، کار مناسب و مهاجرت
داده های جغرافیایی برای نظارت بر زمین
ظرفیت سازی
مشارکت بشر دوستانه
سرمایه گذاری مسئولانه در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی

 جهت  بهره گیری از  دوره های مذکور اینجا کلیک کنید