دكتر سيدمحمدسعيد نوری نائينی

1373-1384

دكتر سيدمحمدسعيد نوری نائينی

دكتر سيدمحمدسعيد نوری نائينی

 

کاندید جمهوری اسلامی ایران برای احراز پست مدیر کلی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 1324 در نائين به دنيا آمد. وی پس از اخذ مدرک فوق‌ليسانس اقتصاد كشاورزی از دانشگاه تهران عازم ادامه تحصيل در مقطع دكتری در رشتهٔ توسعهٔ اقتصاد بين‌الملل در دانشگاه كرنل آمريكا شد. پس از بازگشت در سمت‌های مختلف علمی و مديريتی در دانشگاه تهران، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه شهيد بهشتی به كشور خدمت نمود. آقای دكتر نوری نائينی در طی سال‌های 73-1369 معاون دانشگاه شهيد بهشتی نيز بود و در سال تحصيلی 71-1370 به عنوان اولين استاد نمونه كشوری در رشتهٔ اقتصاد برگزيده شد. وی در سال 1373 به عنوان سفير و نمايندهٔ دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (فائو) عازم رم (ايتاليا) گرديد و قريب 11 سال در اين سمت خدمت كرد.

در مدت حضور ايشان در سمت فوق به دليل دارا بودن دانش و توانايی منحصر به فرد عهده‌دار رياست نهادها، اجلاس‌ها و نشست‌های متعددی در اين سازمان و دو سازمان بين‌‌المللی ديگر مستقر در رم يعنی صندوق بين‌المللی توسعهٔ كشاورزی (IFAD) و برنامهٔ جهانی غذا (WFP) شد. از جمله مهم‌ترين اين موارد می‌توان به رياست كميته جهانی امنيت غذايی طی سال‌های 2000-1998، رياست گروه بين‌الدول غلات و گوشت طی سال‌های 03-2001، رياست كميسيون‌های 1 و 2 كنفرانس وزيران فائو و نايب رئيس شورای فائو به ترتيب در سال‌های 1997 و 2003، نايب رئيس كنفرانس وزيران فائو در سال 1999، ریاست گروه‌‌های خاورنزديک و 77 به ترتيب در سال‌های 1998 و 2002 و ده‌ها مسئوليت ديگر در سازمان فائو اشاره نمود. همچنين ايشان طی سال‌های 04-2003 هدايت و رياست يكی از مهم‌ترين مذاكرات انجام شده در تاريخ فائو يعنی مذاكرات گروه بين‌الدول برای تدوين دستورالعمل‌های داوطلبانه حق دسترسی به غذای كافی را برعهده داشت.
علاوه بر مسئوليت‌های متعدد آقای دكتر نوری نائينی در سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (فائو) در سال‌های 1999 و 2000 به ترتيب نايب رئيس و رياست هيئت اجرايی (Executive Board) برنامهٔ جهانی غذا را برعهده گرفت و به دليل خدمات شايسته‌ای كه طی يک دهه مسئوليت در كسوت سفير و نمايندهٔ دائم ايران نزد سازمان‌های بين‌المللی در رم برای اين سازمان و جامعهٔ جهانی ارائه دادند از سوی آن سازمان مفتخر به دريافت عنوان “دوست ويژهٔ برنامهٔ جهانی غذا” شد.
در سال 1384 آقای دكتر نوری نائينی از سوی دولت ج.ا.ايران به عنوان كانديدا برای احراز پست رياست مستقل شورای فائو معرفی شد و در انتخاباتی كه در آذرماه همان سال در مقر آن سازمان برگزار شد در برابر رقيب هلندی به پيروزی رسيد و به برای مدت دو سال رياست شورای فائو، كه بعد از مدير كل دومين پست مهم انتخابی آن سازمان است، را برعهده گرفت. ايشان مجدداً در آذر سال 1386 برای بار دوم به عنوان ریاست شورای فائو از سوی كشورهای عضو سازمان برگزيده شد و طی اين مدت نيز باز توانايی خود را به شايستگی به نمايش گذاشت و علاوه بر رياست شورای فائو، به مدت 2 سال رياست كميتهٔ كنفرانس برای پيگيری اصلاحات ساختاری مورد تأكيد در برنامهٔ ارزشيابی فائو را عهده‌دار شد به‌گونه‌ای كه به اعتقاد بسياری ايشان را می‌توان پدر اصلاحات در فائو لقب داد.
دكتر سيدمحمدسعيد نوری نائينی علاوه بر مسئوليت‌های بين‌المللی متعدد از فعاليت‌های آكادميک خود غافل نشد و تأليفات زيادی در قالب مقالات و كتاب از خود برجای گذاشت. از جمله می‌توان به تأليف كتاب‌های “امنيت غذايی و توسعه كشاورزی”، “كارایی كشاورزی سنتی در ايران”، “تحليل اقتصادی نظام تخصيص منابع در كشاورزی سنتی” منتشره از سوی دانشگاه كرنل آمريكا اشاره نمود. همچنين كتاب‌های “توسعه یعنی آزادی” نوشتهٔ آمارتياسن برندهٔ جايزهٔ نوبل در رشتهٔ اقتصاد، “گذار از كشاورزی سنتی” تأليف تئودور شولتز و “مديريت و ارزيابی پروژه” توسط ايشان ترجمه و به چاپ رسيده است. دکتر محمدسعید نوری نائینی به همراه 5 کاندیدای دیگر از کشورهای اتریش، اندونزی، اسپانیا، برزیل و عراق کاندیدای تصدی پست مدیر کلی فائو می‌باشند.

منبع: سایت شخصی محمدسعید نوری نائینی