دکتر محمد حسین عمادی

1396

آقای دکتر محمدحسین عمادی، فعالیت های خود را از سال 1358 و با مسئولیت های میدانی درمسائل  توسعه كشاورزى و تحولات جامعه روستایی ایران از طریق امور مدیریتی و آموزشی و تحقیقاتی آغاز نمود.  

ایشان پس از اخذ کارشناسی کشاورزی از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، دکتری تخصصی خود را در رشته سیستم های کشاورزی و توسعه روستایی از دانشگاه سیدنی استرالیا اخذ نموده است . پژوهش ها ، تدریس و  تالیفات ایشان عمدتا در زمینه مسائل مرتبط با سياست هاى كشاورزى و توسعه روستایی  با تاکید بر دیدگاه سیستمی و مشارکتی می باشد. ایشان مدرس دوره هاى كارشناسی ارشد و دكترى در دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران، تربيت مدرس بوده و 48 مقاله علمی و یازده کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی تالیف کرده اند. ایشان در حوزه مدیریتی به مدت هشت سال معاون وزیرکشاورزی بوده و مسئولیت سیاست گذاری و ارتقا کیفی سیستم آموزش ، ترویج و تحقیقات پژوهش های كشاورزى با تاکید بر توسعه پایدار و درونزا را برعهده داشته است.

در سال 1384 از سوی سازمان بهره وری آسیاییAPO  ، ایشان بعنوان موثرترین مدیر در بهره وری کشاورزی ایران انتخاب و معرفی شدند.

از سال 1385 ایشان فعالیت های فشرده بین المللی خود را با سازمانهای بین المللی و توسعه ای آغاز نمودند و با طیف گسترده‌ای از این سازمان ‌ها از جمله ،FAO, UNDP, APO,DFID, CIFOR, ICIMOD  به عنوان مشاور و یا همکار در کشورهای مختلف جهان فعالیت داشتند. ایشان بمدت هشت سال با سازمانهای بین المللی در بازسازی افغانستان بعنوان مشاور ارشد وزرای کشاورزی و توسعه روستایی این کشور فعالیت داشته و از سال 2014 میلادی بعنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توسعه فنآوری کشاورزی و همچنین بعنوان مشاور با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور چین فعالیت نموده و در سال 1396 بعنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد FAO در ایتالیا شروع به فعالیت نمودند.

زمینه های اصلی فعالیت ها و تجارب  ایشان عبارتند از:

  • تحلیل سیستمی وتدوین سیاست برای افزایش راندمان ، بهره وری و توسعه کشاورزی.
  • تحلیل سیستماتیک وتدوین سیاست و توصیه‌های استراتژیک برای توسعه یکپارچه روستایی.
  • طراحی و توسعه موسسات تحقیقاتی برای ارتقاء تکنولوژی وتدوین سیاست در حوزه‌های کشاورزی و توسعه روستایی.
  • تجزیه و تحلیل و طراحی ” دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات ” (AKIS)
  • کشاورزی زیست بومی Agroecology

اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو