سازمان  خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل است که از تلاش های بین المللی برای ریشه کن کردن گرسنگی، سوء تغذیه و فقر روستایی است.

فائو با بیش از 194 کشور عضو در بیش از 130 کشور جهان در زمینه کاهش فقر و گرسنگی  از طریق ارتقاء  توسعه کشاورزی و بهبود تغذیه برای کمک به امنیت غذائی به معنای  دسترسی همه مردم  در همه نقاط دنیا و در هر زمان به غذای مورد نیازجهت یک زندگی سالم و بانشاط ، فعالیت می نماید. مقر فائو در شهر رم  ایتالیا واقع گردیده و دارای پنج دفتر منطقه ای در آنکارا، بانکوک ، بوداپست ، قاهره و سانتیاگو ، 11 اداره  زیرمنطقه ای، 5 اداره روابط و همچنین 78 دفتر نمایندگی در جهان از جمله ایران می باشد.

مدیریت سازمان : آقای José Graziano da Silva از اول ژانویه 2012 تا به امروز مدیرکل فائو می باشد. وی طی انتخابات سی و هفتمین  کنفرانس فائو در سال 2011 میلادی  به این سمت منصوب گردید و در انتخابات سی و نهمین کنفرانس فائو در سال 2015 میلادی برای  دوره دوم  این سمت  عهده دار گردید.