فرصت های کاری

فرصت های شغلی سازمانی موجود در فائو:

جهت بازدید از آگهی های جدید استخدامی فائو اینجا کلیک بفرمایید.

فرصت های شغلی در سازمان فائو از طریق آگهی های استخدامی  مندرج در سامانه اینترنتی این سازمان در سطوح مختلف  آگهی های حرفه ای  (Professional) ، کارشناسی (Senior level) ، پروژه ای (Project) ، مشاوره ای (Consultants) ، خدمات عموی (General service)،  برنامه جوانان کارشناس  (Junior Professional Programme) ، دوره های کارآموزی (Intership Programme) … ارائه می گردد.

فرصت های شغلی برای کارشناسان جوان:

 استخدام فائو در قالب برنامه حرفه ای جوانان The Junior Professional Programme, JPP : این یکی از برنامه استخدامی فائو برای متخصصان با استعداد و با مهارت بسیار بالای جوان است که عمدتا از کشورهای در حال توسعه  می باشند. این متخصصین جوان از طریق  این برنامه می توانند  به عنوان یک کارشناس بین المللی با سازمان فائو آغاز به کار نمایند. جوانان  کارشناس تحت نظارت یکی از کارشناسان ارشد با کارکنان بین المللی و ملی شروع به کار نموده در شناسایی، طراحی، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی فعالیت های سازمان فائو مشارکت  می نمایند. اهداف تکالیف محوله به  آنها متفاوت  است  و ممکن است به یک کشور  یا منطقه  خاص و یا  با  تمرکز بر یک بخش یا موضوع خاص باشد.JPOs با  قراردادهای ثابت دو ساله و یا  دوره آزمایشی یک ساله جذب می گردند و  قابل تمدید می باشند.

شرایط سنی : داوطلبان باید از تاریخ 31 دسامبر سال درخواست 32 ساله یا جوانتر باشند.

مدارک تحصیلی: مدرک کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد، Ph.D. یا معادل آن) در یک زمینه مرتبط با کار فائو الزامی است

سابقه کاری : دارا بودن حداقل یک سال تجربه حرفه ای در زمینه مرتبط با کار فائو

مهارت های زبان های خارجی: تسلط لذ یکی از زبان های رسمی FAO (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، چینی و روسی) و آشنایی به زبان های  دیگر ، بسته به زبان محل کار

 عدم رابطه خویشاوندی با کارکنان فائو : نامزدها نباید از روابط  خویشاوندی زیر با کارکنان فائو برخوردار باشند: فرزند،  برادر یا خواهر

کلیه اطلاعات تحصصی و حرفه ای مورد درخواست و نحوه  ارسال درخواست استخدام برای هر پست سازمانی بطور دقیق در آگهی استخدامی مربوطه درج می گردد.

کشورهای مختلف عضو فائو دارای سهمیه استخدامی  در این سازمان می باشند ، به این معنا  که پس از بررسی  بیو گرافی شغلی کاندیداهای هر پست سازمانی در صورت تساوی توانمندی ها و صلاحیت های فردی بین کاندیداهای مختلف ، شهروند کشوری که هنوز دارای ظرفیت استخدامی  بیشتری می باشد اولویت استخدام دارد.