پروژه های   در دست اجرا در قالب برنامه  همکاری های فنی Tecnical Coopration programme

 • برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه دریاچه ارومیه
 • کمک به تقویت انعطاف پذیری جنگل های زاگرس به زوال درختان  بلوط و جنگل های خزر به بیماری درختان شمشاد و توسعه سیستم نظارت بر جنگل های ملی
 •  پروژه احياء اراضی جنگلی و تخریب‌شده با تأكيد ویژه بر اراضي تحت تأثیر فرسايش بادی و خاک‌های شور
 • ارتقاء ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • ارتقاء پایش سیستم  نظارت بر سطح زیر کشت و تولید بخش کشاورزی از طریق تفسیر تصاویر ماهواره ای
 • ظرفیت سازی برای تولید پایدار دانه های روغنی خاصه سویا
 • حمایت از سند پروژه “تقويت تشکیلات و ائتلاف مزارع خانواده گی در مقیاس کوچک”

پروژه های منطقه ای  مرتبط با جمهوری اسلامی ایران :

 • کاهش و مدیریت ریسک بیماری ناکروز حاد کبدی میگو (AHPND)

پروژه های زیر منطقه ای :

 • ایجاد ظرفیت برای کاهش ضایعات مواد غذایی در منطقه خاور نزدیک
 • حمایت  از همکاری منطقه ای طرح کمبود آب برای افزایش بهره وری آب

فائو بخش خصوصی را به عنوان یکی از بازیگران عمده در مبارزه با نا امنی غذایی، سوء تغذیه و فقر روستایی می شناسد و بر این باور است که هماهنگی و همکاری فی مابین بخش های دولتی و خصوصی  در  دستیابی به  اهداف راهبردی سازمان  اهمیت بسیار دارد.

همکاری فائو با بخش خصوصی:

بخش خصوصی  متحدی کلیدی در مبارزه با گرسنگی  محسوب می گردد و نقش مهمی را  در ایجاد تحولات دهه اخیر در مدیریت فائو  ایفا نموده است. مشارکت موثر با کلیه نهاد های بخش خصوصی اعم از شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME)، تعاونی ها و سازمان های تولیدی، شرکت های محلی  به بهبود کار فائو در زمینه کشاورزی، شیلات، جنگلداری، مدیریت منابع طبیعی و زنجیره ارزش غذایی از کشاورز تا مصرف کننده  و بهبود مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه کمک می نماید.

  همکاری فائو با بخش خصوصی  یا تعهدات  و ماموریت این سازمان و اهداف و برنامه کاری آن مطابقت  دارد.

چارچوب برنامه  کار کشوری ( Country programmig Framework , CPF)، که توسط دولت ها عضو تهیه می شود،  شرایط ، اولویت ها و نیازمندی های کشور  را در سطح ملی مشخص   و فائو بر اساس آن  استراتژی خود را درسطح ملی به اجرا می گذارد و  این استراتژی زمینه های  تعامل با بخش خصوصی  را نیز تعیین می نماید.

 تعریف بخش خصوصی در فائو:

بخش خصوصی در برگیرنده شرکت ها، کمپانی های تجاری… با هر  اندازه، مالکیت و ساختار ی ، فعال در کلیه بخش های مرتبط  با  غذا، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری از تولید تا مصرف، از جمله خدمات مالی، سرمایه گذاری، بیمه، بازاریابی و تجارت می باشد. سازمان فائو طیف وسیعی از شرکت ها و تعاونی ها تا  بزرگترین شرکت های بین المللی را  تحت عنوان بخش خصوصی  در نظر می گیرد که شامل موسسات مالی خصوصی نیز می گردد؛

نجمن های صنعتی و تجاری و کنسرسیوم هایی مدافع  منافع بخش خصوصی ، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و بنیادهای بشردوستانه در این تعریف گنجانده نشده است.

هدف  فائو در توسعه  مشارکت با بخش خصوصی :

 • افزایش سرمایه گذاری های مسئولانه و مولد در بخش کشاورزی و بهبود بهره وری زنجیره عرضه و پیشرفت دانش و اطلاعات
 • افزایش کارآفرینی و خدمات توسعه ای (به ویژه انتقال فن آوری) در سطح ملی و در نتیجه اشتغال زائی و تقویت فعالیت های محلی کشاورزی
 • بهبود مدیریت و انتشار دانش از جمله تجارب ، اطلاعات و مهارت ها
 • پیاده سازی شیوه های درآمد پایدار

فائو دو دسته اصلی از مشارکت بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد

همکاری مشترک: این همکاری شامل همکاری فعال بخش خصوصی با سازمان فائو در حمایت از فعالیت ها و مطابق با اولویت های دولت است. چنین مشارکتی می تواند در هر زمینه ای از مشارکت از جمله مهارت های متقابل، تخصص و پشتیبانی متمرکز شود.

کمک های مالی: این مشارکت ها شامل کمک مالی بخش خصوصی به  فائو  با هدف حمایت از برنامه های فائو می باشد  که کمک ی تواند به پروژه ها و برنامه های خاصی اختصاص یابد.

استراتژی فائو برای همکاری با بخش خصوصی 

کشورمان در سامانه اینترنتی بخش همکاری های جنوب جنوب فائو (FAO South – South Cooperation Gateway):عضویت دارد. عضویت کشور در این سامانه جهت حضور بیشتر کارشناسان و محققین صاحب نظر کشور در فائو و درعرصه بین المللی بوده و می تواند ظرفیت های علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی و موسسات تحقیقاتی تحت پوشش آن را در سطح بین الملل معرفی نماید . که این اولین گام برای بهره گیری از توانمندی های آکشور برای نیل به امنیت غذایی در سطح جهانی می باشد.

صفحه اصلی سایت همکاری های جنوب جنوب فائو