پروژه های فائو در ایران

پروژه های فائو در  جمهوری اسلامی ایران

پروژه های   در دست اجرا در قالب برنامه  همکاری های فنی Tecnical Coopration programme

  • برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه دریاچه ارومیه
  • کمک به تقویت انعطاف پذیری جنگل های زاگرس به زوال درختان  بلوط و جنگل های خزر به بیماری درختان شمشاد و توسعه سیستم نظارت بر جنگل های ملی
  •  پروژه احياء اراضی جنگلی و تخریب‌شده با تأكيد ویژه بر اراضي تحت تأثیر فرسايش بادی و خاک‌های شور
  • ارتقاء ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان
  • ارتقاء پایش سیستم  نظارت بر سطح زیر کشت و تولید بخش کشاورزی از طریق تفسیر تصاویر ماهواره ای
  • ظرفیت سازی برای تولید پایدار دانه های روغنی خاصه سویا
  • حمایت از سند پروژه “تقويت تشکیلات و ائتلاف مزارع خانواده گی در مقیاس کوچک”

پروژه های منطقه ای  مرتبط با جمهوری اسلامی ایران :

  • کاهش و مدیریت ریسک بیماری ناکروز حاد کبدی میگو (AHPND)

پروژه های زیر منطقه ای :

  • ایجاد ظرفیت برای کاهش ضایعات مواد غذایی در منطقه خاور نزدیک
  • حمایت  از همکاری منطقه ای طرح کمبود آب برای افزایش بهره وری آب