سیستم خودکار تحلیل و نقشه برداری بلایای طبیعی

  Automatic Disaster Analysis & Mapping, ADAM

سیستم خودکار تحلیل و نقشه برداری بلایای طبیعی  که توسط برنامه جهانی غذا توسعه و راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد، این سامانه با کمک تحلیل داده های مربوط به منطقه جغرافیایی حوادث طبیعی کمک موثری در مدیریت سریع مناطق آسیب دیده فراهم می نماید. بر اساس اطلاعات دریافتی از WFP سیستم ADAM با آغاز بلایای طبیعی همچون زلزله بسرعت و بصورت خود کار ضمن  تجزیه و تحلیل سریع داده های جغرافیایی و اجتماعی –  اقتصادی  مناطق آسیب دیده یک  داشبورد اطلاعاتی از منطقه را  پیش روی  مراکز فعال در زمینه  حوادث غیر مترقبه  فعال نموده  و اطلاعات مختلف  از جمله  شدت ، نقشه ، طول و عرض جغرافیایی، تعداد افراد ساکن در منطقه ، شرایط آب و هوایی، مناطق تحت تاثیر ، دوری و نزدیکی  مراکز امداد به مرکز بحران  را در اختیار قرار می دهد.