پایگاه اطلاعاتی جهانی سلامت خوراک دام

پایگاه اطلاعات جهانی خوراک دام یک پایگاه اطلاعاتی برای مبادله دانش  مربوط به تولید، جمع آوری و دسترسی به طیف گسترده ای از اطلاعات و دانش ایمنی غذا از بسیاری از منابع در سراسر جهان است. این پایگاه کلیه ذینفعان در سراسر زنجیره غذا  از بخش های عمومی و خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را  دور هم گرد می آورد. تمام کاربران وب سایت می توانند با ارسال لینک مربوط به نشریات، قوانین، اخبار و موارد دیگر به محتوای آن کمک کنند. از طریق این پایگاه داده ها می توانید با کارشناسان و همچنین سازمان ها و موسساتی که در زمینه ایمنی غذا کار می کنند تماس برقرار نمایید.

Global Feed Safety Platform