ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم هلند در فائو

 

در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با آقای  Hoogeven سفیر  و نماینده دائم کشور هلند  در سازمان های بین المللی مستقر در رم   که در تاریخ (  6 فوریه ) 17 بهمن ماه صورت پذیرفت طرفین تقویت بخش خصوصی به طور دو جانبه ،  توسعه همکارهای سه جانبه  در قالب جنوب جنوب بین سه کشور ج.ا.ایران، هلند و کشور چین مورد تاکید و برگزاری سمیناری مشترک در خصوص خشکسالی  مورد بحث و  تبادل نظر قرار گرفت.