ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو

 

در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با  سفیر  و نماینده کشور چین در سازمان های بین المللی مستقر ضمن گفتگو در خصوص مواضع کشوری در سازمان های بین المللی مستقر در رم  توسعه همکارهای جنوب جنوب از سوی طرفین و اعلام آمادگی  کشورهای متبوع در این زمنیه مورد تاکید قرار گرفت. علاوه بر این همکاری در زمینه  سیستم های مهم جهانی میراث کشاورزی (GIAHS)  با توجه به سابقه دیرین  و میراث کشاورزی در هر دو کشور که برگرفته از دانش بومی ، تجربه و ارتباط عمیق انسان با طبیعت  است از مورد  تاکید  و مذاکره قرار گرفت.