ویدئو کنفرانس گروه خاور نزدیک با دفتر منطقه ای فائو در قاهره

جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه منطقه ای خاور نزدیک فائو ضمن حضور در ویدئو کنفرانس گروه مذکور با دفتر منطقه ای فائو در قاهره که در تاریخ 5 فوریه ( 16 بهمن ماه سال جاری) در ارتباط با دستور کار سی چهارمین کنفرانس منطقه ای خاورنزدیک که از تاریخ 3 لغایت 7 اردیبهشت ماه سال 1397 (23 لغایت27 آوریل 2018 میلادی در بیروت- لبنان در مقر فائو در رم برگزار گردید جمهور ی اسلامی ایران ضمن ارائه اطلاعات جامعی در خصوص تاثیرات و خسارات ناشی از ریزگردها لحاظ گردیدن آن را در دستور کار کنفرانس منطقه ای خاور نزدیک مطرح که درخواست کشورمان مورد موافقت قرار گرفت و  برگزاری نشست جانبی ریزگردها و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی در کنفرانس منطقه ای تصویب گردید.