استفاده از روش 137CS برای ارزیابی فرسایش خاک    Use of 137CS for soil erosion assessment    فرسایش خاک مخرب ترین فرآیند زوال زمین بوده موجب انهدام خاک و آلودگی منابع آب می شود.مبارزه با فرسایش خاک مستلزم دسترسی به  داده هایی از جمله میزان فرسایش خاک، دینامیک و  نحوه توزیع دارد و جمع آوری چنین اطلاعاتی با روش های معمول، نیازمند سرمایه گذاری بزرگ و طولانی مدتی است.

 روش 137CS ارزیابی فرسایش خاک  حاصل کار بخش مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی- فائو  برای بکار گیری تکنیک های هسته ای در مواد غذایی و کشاورزی می باشد و بیش از 20 سال کار روی این روش کار کرده است. این نشریه راهنمای مختصری برای روش  137CS است و اصول  ، روش نمونه گیری، طیف سنجی پرتوهای گاما، تخمین میزان فرسایش از طریق مدل های تبدیل، تفسیر داده ها و اعتبارسنجی مدل های فرسایش را ارائه می دهد.

برای دانلود بصورت آنلاین اینجا کلیک کنید