پیشبرد نقش احیای طبیعی در جنگل های با مقیاس بزرگ  و احیاء منطقه آسیا و اقیانوس آرام

این کتاب نتیجه  حاصل از یک کارگاه منطقه ای با عنوان «ترویج نقش احیای طبیعی در بازسازی جنگل های با مقیاس بزرگ: چالش ها و فرصت ها» است  که از تاریخ  19 تا 21 ژوئن 2017 در نانینگ، استان گوانشی واقع در چین برای شناسایی چالش ها و فرصت ها ی احیای جنگل های طبیعی و تدوین آن به عنوان بخش اصلی طرح های بازسازی در سطح وسیع  برگزار گردید.

اهداف متعدد جهانی، منطقه ای، ملی و حتی فرا ملی برای افزایش سطح جنگل و بازسازی جنگل ها وجود دارد. با توجه به اهداف جهانی و تعهدات بلندپروازانه ملی، ضروری است که چشم انداز راهبردهای کم هزینه و تکنیک های بازسازی توسعه داد. استراتژی های بازسازی وسیع تر برای کاشت نهال های درخت اغلب پر هزینه هستند و کاربرد آنها برای بازگرداندن وسعت گسترده ای از زمین های جنگلی تخریب شده در منطقه ممکن است محدود باشد. مطالعات موردی و تجربیات احیای طبیعی نشان داده اند که احیای طبیعی به طور قابل توجهی هزینه های بازسازی مناطقی که شرایط خاصی برخوردارند را کاهش می دهد.  

برای دانلود بصورت آنلاین اینجا کلیک کنید