پس از دها سال  پیشرفت، گرسنگی  حاد و مزمن مجددا در حال افزایش است.  علیرغم  اقدامات عظیم بشردوستانه برای جلوگیری از قحطی در سودان جنوبی و در شمال شرقی نیجریه، سومالی و یمن  تعداد افرادی که در معرض گرسنگی شدید هستند همچنان رو به رشد است. با شناخت اینکه کمک های بشردوستانه به تنهایی نمیتواند به اندازه کافی به تعداد رو به رشد مردم در آستانه فاجعه رسیدگی کنند، سازمان فائو در اقدامات بشردوستانه خود علاه بر پاسخگویی به نیازهای فوری در تلاش برای ک شناخت ریشه های آسیب پذیری  و کمک به ایجاد انعطاف پذیری  و سازگاری  است. در سال 2017،   دپارتمان توسعه بین الملل بریتانیا DFID  سیاست جدید اصلاح کمک  های بشردوستانه را منتشر کرده است  که نشان می دهد که برنامه های DFID از طریق اقدامات انسان دوستانه، “یک جهان امن و مرفه” را ایجاد می کند. سند مشارکت FAO-DFID در پاسخ به این موضوع به منظور هدایت و تقویت همکاری بین فائو و سازمان بین المللی توسعه انگلستان در مبارزه با گرسنگی حاد و ایجاد انعطاف پذیری در مقابل شرایط بحران و معیشت بر پایه کشاورزی است و  به طور منظم بر اساس گفتمان استراتژیک سالانه فی مابین  FAO-DFID به روز  می شود.

برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید