بر اساس گزارش مرکز سرمایه گذاری های فائو، ریشه کنی فقر و گرسنگی ظرف سال 2030 میلادی  به سرمایه گذاری های هر چه بیشتر سالانه بخش  های دولتی و خصوصی  نیازمند است. در حال حاضر چندین کشور سیاست ها و بودجه های   داخلی خود  را  در جهت  نیل به اهداف توسعه پایدار تنظیم  و برنامه ریزی کرده اند و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز سرمایه  خود  را صرف ابتکاراتی می کنند که به موازات  سود دهی از اثرات اجتماعی و محیط زیستی برخوردار باشد. در سال 2018 ،  فائو به تهیه و طراحی  47 پروژه سرمایه گذاری بالغ بر 7.2 میلیارد دلار توسط موسسات بین المللی سرمایه گذاری(IFIs)  در 32 کشور جهان  کمک نموده است و از کلیه مراحل پروژه های سرمایه گذاری  از جمله شناسایی ، تدوین ، برآورد ، اجرا، نظارت و ارزیابی  (بسته به نیاز کشور و شرکای سرمایه گذار)  حمایت می کند. از این 7.2 میلیارد دلار کل سرمایه گذاری  شده با حمایت فائو   30 پروژه   ( بالغ بر  6 میلیارد )  با سرمایه گذاری بانک جهانی بوده است. بیشتر