نامگذاری دهه اقدام سازمان ملل متحد در زمینه تغذیه  از 2016 لفایت 2025 میلادی ، فرصتی منحصر به فرد برای  تقویت تلاش های مشترک  جهت اجرای تعهدات و توصیه های  دومین کنفرانس بین المللی تغذیه ICN2 در کنار نیل به اهداف توسعه پایدار در زمینه  تغذیه  به ویژه هدف شماره 2،  SDG2 برای پایان دادن به گرسنگی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار و همچنین هدف شماره 3 ، برای اطمینان از نیل به یک زندگی سالم و ترویج بهزیستی برای همه در هر سنی است. گزارش روند اجرای این دهه  طی گزارش دو سالانه  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)  و سازمان بهداشت جهانی به عنوان مجریان سازمان ملل متحد در این زمینه ، طی هفتاد و چهارمین مجمع  عمومی سازمان ملل متحد به نشست ارائه گردید. برای  دانلود گزارش روند اجرای این دهه اینجا کلیک کنید.