آخرین گزارش دهه اقدام سازمان ملل متحد برای تغذیه

آخرین گزارش دهه اقدام سازمان ملل متحد برای تغذیه

نامگذاری دهه اقدام سازمان ملل متحد در زمینه تغذیه  از 2016 لفایت 2025 میلادی ، فرصتی منحصر به فرد برای  تقویت تلاش های مشترک  جهت اجرای تعهدات و توصیه های  دومین کنفرانس بین المللی تغذیه ICN2 در کنار نیل به اهداف توسعه پایدار در زمینه  تغذیه  به ویژه هدف شماره 2،  SDG2 برای پایان دادن به گرسنگی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار و همچنین هدف شماره 3 ، برای اطمینان از نیل به یک زندگی سالم و ترویج بهزیستی برای همه در هر سنی است. گزارش روند اجرای این دهه  طی گزارش دو سالانه  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)  و سازمان بهداشت جهانی به عنوان مجریان سازمان ملل متحد در این زمینه ، طی هفتاد و چهارمین مجمع  عمومی سازمان ملل متحد به نشست ارائه گردید. برای  دانلود گزارش روند اجرای این دهه اینجا کلیک کنید.