بیماری کرونا با سرعتی سریع در خاور نزدیک و شمال آفریقا رواج داردو اگرچه با سرعت کمتری نسبت به سایر مناطق ، از 21 آوریل ، بیش از 40،000 نفر  مبتلا به این بیماری در منطقه گزارش شده است ( تا تاریخ 21 آوریل)   از تاریخ اعلام  کوید 19  توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان  اپیدمی جهانی در 11 مارس ، دولتهای  کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا مجموعه ای از اقدامات را برای کاهش سرعت شیوع این بیماری اعمال کرده است. نشریه فائو تحت عنوان ” تاثیرات کوید 19 بر امنیت غذایی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا: نحوه اقدام ”  ضمن ارزیابی تاثیرات کوید 19،  قرنظینه و فاصله گیری اجتماعی بر بخش کشاوری و امنیت غذایی منطقه به ارائه پیشنهاد برای نحوه  اقدام جهت کاهش اثرات آن بر امنیت غذایی و تغذیه با توجه ویژه به آسیب پذیرترین اقشار جامعه می پردازد. برای دانولد اینجا کلیک کنید