حتی قبل از شیوع اپیدمی ناشی از کوید 10 ، چالش های لجستیکی و شرایط آب و هوایی در کشورهای در حال توسعه اغلب باعث از دست رفتن و اتلاف زیاد مواد غذایی  طی حمل و نقل و در بازارها می شد. با آغاز فصل برداشت  در این کشورها  سطح بالای تلفات ناشی از زنجیره های سنتی عرضه مواد غذایی  در این کشورها میتواند میزان این تلفات را تشدید کند. بیماری همه گیر کوید همچنان و ویرانگری در سطح  جهان ادامه می دهد  و چالش های  قابل ملاحظه ای را برای  را امنیت غذایی   در بسیاری از کشورها ایجاد نموده است. کشورها در حال صدور دستورات برای محدود کردن جابجائی و حفظ فاصله فیزیکی برای مهار بیماری هستند. اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی ناشی از انسداد در مسیرهای حمل و نقل ، محدودیت حمل و نقل و اقدامات قرنطینه باعث افزایش قابل توجه  میزان از بین رفتن مواد غذایی و ضایعات ، به ویژه محصولات کشاورزی  فاسد پذیر  همانند میوه و سبزیجات ، ماهی ، گوشت و لبنیات می شود. علاوه بر این محدودیت جابجائی به کمبود نیروی کار کلیدی در  بخش تولید و  حمل و نقل گردیده بر عرضه و تقاضای مواد غذایی در بر برخی بازارها تأثیر می گذارد  و موجب افزایش اتلاف مواد غذایی و ضایعات  در این شرایط سخت می شود. از این رو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) کشورها را تشویق می کند تا ضمن تلاش برای تسهیل دسترسی به مواد غذایی برای همه خاصه اقشار آسیب پذیر ، رویکردهای جامع برای مقابله با اتلاف مواد غذایی و کاهش ضایعات را ترغیب نمایند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید