پانزدهمین گزارش متخصصین علمی کمیته جهانی امنیت غذا تحت عنوان ” امنیت غذایی و تغذیه ساحت یک روایت جهانی به سمت  اهداف توسعه پایدار 2030″ برای دانلود اینجا کلیک کنید