درس های جهانی و تجارب منطقه  خاور نزدیک  و بحران انتشار کووید ۱۹ طی نشست مشاوره فنی منطقه ای بررسی شد که  مقاله  تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا به نتایج این نشست می پردازد. برای دانلود  مقاله اینجا کلیک کنید