بیماری کرونا بسیاری از بدیهیات ما را نسبت به جهان مدرنی که بر پایه ارتباطات پیش می‌رفت، تغییر داده است. مردم جهان امروز بیشتر در لاک خود فرو رفته‌اند و کشورها هم درباره ارتباط فراملی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. همه اینها یعنی نظم جهانی ممکن است تغییر کند و دسترسی آدم‌ها به همه آنچه دنیای مدرن به آنها می‌داد با چالش مواجه شود. امنیت غذایی یکی از این موارد است که ارتباطات جهانی به ایجاد آن کمک می‌کرد، اما کرونا کاری کرد که این موضوع به‌خصوص در کشورهای کمتربرخوردار به خطر بیفتد. نشست اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت مجازی با سخنرانی محمدحسین عمادی، نماینده ایران در فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) درباره تأثیر کرونا بر امنیت غذایی برگزار شد. بیشتر