ویدئو کنفرانس گروه خاور نزدیک با دفتر منطقه ای فائو در قاهره

جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه منطقه ای خاور نزدیک فائو ضمن حضور در ویدئو کنفرانس گروه مذکور با دفتر منطقه ای فائو در قاهره که در Continue reading

بیشتر بخوانید

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

 

جلسه تقدیم اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی، سفیر و نماینده محترم ج.ا.ایران نزد سازمانهای بین المللی غذا وکشاورزی مستقر در رم 16 روز دوشنبه 3 بهمن Continue reading

بیشتر بخوانید
ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو

 

در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با  سفیر  و نماینده کشور چین در سازمان های بین المللی مستقر ضمن گفتگو در Continue reading

بیشتر بخوانید

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم هلند در فائو

 

در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با آقای  Hoogeven سفیر  و نماینده دائم کشور هلند  در سازمان های بین المللی مستقر Continue reading

بیشتر بخوانید