وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه در سال 2019 

طی چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا  آخرین گزارش وضعیت مواد غذایی و کشاورزی طی مراسمی معرفی گردید. گزارش سال 2019 تخمین های جدیدی را  از اتلاف مواد غذایی در جهان  از  مرحله برداشت Continue reading

بیشتر بخوانید
بررسی سالانه سرمایه گذاری های فائو – سال 2018

بر اساس گزارش مرکز سرمایه گذاری های فائو، ریشه کنی فقر و گرسنگی ظرف سال 2030 میلادی  به سرمایه گذاری های هر چه بیشتر سالانه بخش  های دولتی و خصوصی  نیازمند است. در حال حاضر چندین کشور Continue reading

بیشتر بخوانید