گزارش نشست تأثیر بحران کرونا بر نظم جهانی، روابط بین‌الملل و امنیت غذایی

گزارش نشست تأثیر بحران کرونا بر نظم جهانی، روابط بین‌الملل و امنیت غذایی

بیماری کرونا بسیاری از بدیهیات ما را نسبت به جهان مدرنی که بر پایه ارتباطات پیش می‌رفت، تغییر داده است. مردم جهان امروز بیشتر در لاک خود فرو رفته‌اند و کشورها هم درباره ارتباط فراملی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. همه اینها یعنی نظم جهانی ممکن است تغییر کند و دسترسی...