گزارش نشست تأثیر بحران کرونا بر نظم جهانی، روابط بین‌الملل و امنیت غذایی

گزارش نشست تأثیر بحران کرونا بر نظم جهانی، روابط بین‌الملل و امنیت غذایی

بیماری کرونا بسیاری از بدیهیات ما را نسبت به جهان مدرنی که بر پایه ارتباطات پیش می‌رفت، تغییر داده است. مردم جهان امروز بیشتر در لاک خود فرو رفته‌اند و کشورها هم درباره ارتباط فراملی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. همه اینها یعنی نظم جهانی ممکن است تغییر کند و دسترسی...
امکان انتقال کرونا ویروس از طریق آلودگی آبزیان و فرآورده های غذایی آبزی شناخته نشده است

امکان انتقال کرونا ویروس از طریق آلودگی آبزیان و فرآورده های غذایی آبزی شناخته نشده است

گزارش های اولیه  پس از شیوع کوید 19 نشان داد که این ویروس از یک حیوان زنده منش گرفته است و کاهش مصرف غذاهای دریایی در بعضی از کشورها گزارش شده است  که تا حدودی به دلیل تصورات غلط در مورد خطر ویروسی عامل ایجاد کننده سندرم حاد تنفسی شدید است. این مقاله حاصل مطالعات...
برگزاری نهمین نشست کارگروه  فنی بین الدول منابع ژنتیک  گیاهی

برگزاری نهمین نشست کارگروه فنی بین الدول منابع ژنتیک گیاهی

نشست مذکور از تاریخ 25 لغایت 27 ژوئیه در مقر  فائو در رم برگزار می گردد و اعضای گروه کار  مذکور   در طی شانزد همین نشست کمیسیون  منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی در ژانویه 2017 انتخاب گردیدند و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای این کمیته در منطقه خاور نزدیک...
پنجمین جلسه گروه کار فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل

پنجمین جلسه گروه کار فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل

پنجمین جلسه کار گروه فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل (گروه کاری) از 8 تا 10 ماه مه 2018 در مقر FAO در رم برگزار خواهد شد اعضای این گروه کاری در شانزد همین نشست  کمیسیون در فوریه 2017 انتخاب شدند و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای منطقه خاور نزدیک در این گروه...