COVID-19 آخرین اطلاعات فائو

کاهش خطر برای نظام های غذایی در طی کوید19 : کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی

حتی قبل از شیوع اپیدمی ناشی از کوید 10 ، چالش های لجستیکی و شرایط آب و هوایی در کشورهای در حال توسعه اغلب باعث از دست رفتن و اتلاف زیاد مواد غذایی  طی حمل و نقل و در بازارها می شد. با آغاز فصل برداشت  در این کشورها  سطح بالای تلفات ناشی از زنجیره های سنتی عرضه مواد غذایی  در این کشورها میتواند میزان این تلفات را تشدید کند. بیماری همه گیر کوید همچنان و ویرانگری در سطح  جهان ادامه می دهد  و چالش های  قابل ملاحظه ای را برای  را امنیت غذایی   در بسیاری از کشورها ایجاد نموده است. کشورها در حال صدور دستورات برای محدود کردن جابجائی و حفظ فاصله فیزیکی برای مهار بیماری هستند. اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی ناشی از انسداد در مسیرهای حمل و نقل ، محدودیت حمل و نقل و اقدامات قرنطینه باعث افزایش قابل توجه  میزان از بین رفتن مواد غذایی و ضایعات ، به ویژه محصولات کشاورزی  فاسد پذیر  همانند میوه و سبزیجات ، ماهی ، گوشت و لبنیات می شود. علاوه بر این محدودیت جابجائی به کمبود نیروی کار کلیدی در  بخش تولید و  حمل و نقل گردیده بر عرضه و تقاضای مواد غذایی در بر برخی بازارها تأثیر می گذارد  و موجب افزایش اتلاف مواد غذایی و ضایعات  در این شرایط سخت می شود. از این رو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) کشورها را تشویق می کند تا ضمن تلاش برای تسهیل دسترسی به مواد غذایی برای همه خاصه اقشار آسیب پذیر ، رویکردهای جامع برای مقابله با اتلاف مواد غذایی و کاهش ضایعات را ترغیب نمایند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

خط مشی برای تدام جریان نهاده های بخش کشاورزی در دوران کوید 19

بیماری همه گیر کوید 19 خطرات قابل توجهی را برای زنجیره های عرضه نهاده های بخش کشاورزی به همراه دارد و می تواند دسترسی و در دسترس بودن این نهاده ها ، از جمله بذر ها ، کودها و سموم دفع آفات و همچنین نیروی کار این بخش  را تحت تأثیر قرار دهد. به همین ترتیب ، اختلال در عرضه و تقاضای نهادها تأثیرات متفاوتی در خارج و داخل کشورها خواهد داشت و بسته به نوع تاثیات نیازمند پاسخ گویی از طریق سیاست گذاری مختلف دارد. فائو در نشریه خود تحت عنوان خط مشی برای تدام جریان نهاده های بخش کشاورزی در دوران کوید 19 بطور مختصر ، پیامدهای سیاستی ناشی از تأثیرات بیماری همه گیر کوید 19 در بازار نهادهای محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار داده  و توصیه های  مربوط به سیاستگذاری  برای کاهش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت  را ارائه می دهد. بیشتر

تنظیم مدلهای تجاری برای حفظ شرکت های بخش مواد غذایی در دوران کوید 19

در سراسر جهان ، بحران ناشی از کوید 19 توانایی شرکتهای تجاری برای ادامه به طور معمول تجارت  را به خطر انداخته است و در برخی موارد بقای برخی شرکت ها پس از بحران ، به ویژه مشاغل کوچک متشکل از بنگاه های کشاورزی ، بازرگانان و تولید کنندگان مواد غذایی  و توزیع کنندگان و خرده فروشان در زنجیره های غذایی را تهدید می کند. فائو در نشریه تنظیم مدلهای تجاری برای حفظ شرکت های بخش مواد غذایی در دوران کوید 19 بطور مختصر بر نقش اساسی که این شرکت ها  را در حفظ عملکرد سیستم های غذایی در طول بحران  متمرکز گردیده است و برای ارائه پیشنهادات   وزارتخانه ها ، نهادهای عمومی ، انجمن های صنایع غذایی ، ارائه دهندگان خدمات به مشاغل محلی و اتاق های بازرگانی را هدف قرار می دهد. بیشتر

 

تاثیرات کوید 19 بر امنیت غذایی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا: نحوه اقدام

بیماری کرونا با سرعتی سریع در خاور نزدیک و شمال آفریقا رواج داردو اگرچه با سرعت کمتری نسبت به سایر مناطق ، از 21 آوریل ، بیش از 40،000 نفر  مبتلا به این بیماری در منطقه گزارش شده است ( تا تاریخ 21 آوریل)   از تاریخ اعلام  کوید 19  توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان  اپیدمی جهانی در 11 مارس ، دولتهای  کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا مجموعه ای از اقدامات را برای کاهش سرعت شیوع این بیماری اعمال کرده است. نشریه فائو تحت عنوان ” تاثیرات کوید 19 بر امنیت غذایی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا: نحوه اقدام ”  ضمن ارزیابی تاثیرات کوید 19،  قرنظینه و فاصله گیری اجتماعی بر بخش کشاوری و امنیت غذایی منطقه به ارائه پیشنهاد برای نحوه  اقدام جهت کاهش اثرات آن بر امنیت غذایی و تغذیه با توجه ویژه به آسیب پذیرترین اقشار جامعه می پردازد. بیشتر

تاثیر کوید 19 بر بخش جنگل و چگونگی پاسخگویی

اگرچه بخش جنگل به طور سنتی به عنوان انعطاف پذیر تر ین بخش دیده می شود به این دلیل که چرخه برداشت طولانی تری از سایر کالاها دارد، سهم گسترده تر و چند جانبه این بخش در جهت نیل به اهداف توسعه بیانگر  نقش اصلی جنگل ها در بهبود اجتماعی و اقتصادی پس از بحران  میباشد.

فائو طی نشریه ای برخی از تأثیرات بحران کوید 19 بر جنبه های توسعه امرتبط با بخش جنگل ، با تأکید ویژه بر تأثیرات در تولید و تجارت محصولات جنگلی ، ارائه گردیده است.این مجموعه یک سری از توصیه ها را به عنوان مبنایی برای توسعه سیاست های پس از بحران ، پیشنهاد می کند و بر فرصت های بالقوه برای بهره برداری از پیشرفت های حاصله تا کنون متمرکز گردیده است ، تا اطمینان حاصل شود که چند دهه از پیشرفت ها مسیر برعکس را پیش رو نگیرد.  برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید

تولید پایدار محصولات زراعی و کوید 19

مسیر بلند پروازنه تعیین شده توسط اهداف توسعه پایدار  حتی قبل از آغاز ایپدمی جهانی کوید 19 نیازمند  تلاشی هماهنگ برای  پایدار ماندن و حرکت در مسیر  نیل به این اهداف بود. اکنون با بروز بحران کوید19 زمینه هایی که تاکنون برای نیل به دستور کار 2030  فراهم شده بودند به طور بنیادی تغییر کرده و ریسک جدی از بین رفتن دستاوردهای خاصله طی سالهای اخیر  وجود دارد. در این شرایط فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار چامعه بیشترین اثرات منفی ناشی از این بحران را متحمل می شوند و کشاورزان و خرده فروشان در حوزه جمعتی  آسیب پذیر می باشند. سند “تولید پایدار محصولات زراعی و کوید 19” فائو جهت بهره گیری سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشورهای در حال توسعه است که امنیت غذایی و تغذیه در آنها به فعالیت صدها میلیون کشاورز خرده مالک بستگی دارد منتشر گردیده است که  یک راهنما در مورد اقدامات عملی برای کاهش اثرات همه گیر کوید 19 بر تولید محصولات زراعی و حمایت از سیستم های غذایی پایدار ، و درنهایت تقویت تاب آوری مؤسسات و زیرساخت ها و اطمینان از عرضه  مواد غذایی بی خطر و مغذی است. برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید.

توصیه های فائو برای جلوگیری از افزایش نابرابری ناشی از کوید 19

تأثیر مستقیم کوید 19  عوارض ناشی از مرگ و میر و افزایش سرعت  و  فشار بر خدمات  درمانی  است. علاوه بر این اقدامات مهار  تأثیر کوید 19  بطور غیرمستقیم و  از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز ویرانگر بوده است و  دستیابی به دستور کار 2030  از جمله اهدف توسعه پایدار 1 ، 2 و 10   یعنی  فقر ، امنیت غذا و نابرابری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. نابرابری  بین کشورها و در داخل کشورها به شدت تحت  تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیماری همه گیر بدتر می شوند. درحالیکه ، افزایش نابرابری اجتناب ناپذیر است، نهادهای ملی ، سیاستی و سیاست گذاری ها می توانند هم در رفع نابرابری های موجود و هم در دستیابی به پاسخی عادلانه تر به تأثیرات آنی و طولانی مدت بیماری همه گیر COVID-19 نقش اساسی داشته باشند. نشریه فائو مجموعه ای از توصیه های کلی و سیاسی را برای کمک به جلوگیری از افزایش نابرابری در طول و بعد از همه گیری COVID-19 ارائه می دهد. کشورها را ترغیب می کند تا در کاهش نابرابری ها اولویت بندی کنند و رویکردی میان مدت و بلند مدت را برای رفع نابرابری های موجود اتخاذ نمایند تا از اطمینان حاصل گردد که بهبود اقتصادی موجب  کاهش فقر ناشی از COVID-19  خواهد گردید. بیشتر

کوید 19 و فقر روستایی: نحوه حمایت از روستائیان در شرایط اپیدمی

مناطق روستایی بسیار کمتر آماده مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بحران ناشی از اپیدمی هستند. از 734 میلیون فقیر  قبل از بحران کوید 19 ، 80 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند. از این تعداد ، 76 درصد در بخش کشاورزی کار می کنند. روستا نشینان  از دسترسی کمتری به بهداشت و درمان کافی ، خدمات بهداشتی ، آموزش ، اینترنت و فناوری ارتباطات ، حمایت اجتماعی و زیرساخت های عمومی برخوردارند و شرابط اپیدمی این نقصان را شدت می بخشد. نشریه فائو در  نحوه  سیاست گذاری و حمایت از روستائیان توصیاتی را ارائه  داده است . برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید. بیشتر

کاهش تاثیرات کوید 19 دربخش دامداری

بیماری همه گیر  کوید 19 وضعیت اضطراری بی سابقه و تهدید جدی بی سابقه  است و بخش های کلیدی جامعه  را که  به امنیت جهانی غذا ، تغذیه و معیشت جهانی از جمله بخش دام کمک می کنند را تحث تاثیر قرار می دهد.  در حالیکه ارزیابی تأثیرات کوید 19 در بخش دامداری هنوز  ممکن نگردیده است ، اما مشاهدات فعلی نشان دهنده اختلال در زنجیره های ارزش دام است. درس های اپیدمی های گذشته نشان می دهد که این اختلالات به همراه پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آنها به احتمال زیاد در حال رشد می باشند و  به سرعت می توان اقدامات لازم را برای محافظت از این بخش و فعالیت ها ، خدمات و محصولات  مربوطه انجام داد.  در این راستا نشریه  فائو تحت عنو ان کاهش تاثیرات کوید 19 در بخش دامداری، بر اساس شواهدی از بحران فعلی و اپیدمی های گذشته ، تاثیرات مشهود و احتمالی کوید 19 را بر بخش دامداری شرح  داده است. این تأثیرات مهم در  بخش های مختلف تولید ، فرآوری ، حمل و نقل ، فروش و مصرف دام و همچنین عواقب آن بر فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار مردم متمرکز گردیده است و در نهایت به طور خلاصه نمونه هایی  از پاسخ ها و گزینه های سیاستی مورد نظر سیاست گذاران ملی برای کاهش تأثیر کوید 19 بر  بخش دامداری را مورد بررسی قرار داده است. برای دانلود نشریه  اینجا کلیک کنید.

رکود اقتصادی جهانی ناشی از کوید 19: محرک های اقتصادی باید بر جلوگیری از گرسنگی در جهان متمرکز گردند

صندوق بین المللی پول (IMF) در ژانویه پیش بینی نمود که در سال 2020 اقتصاد جهانی  3.3 درصد رشد خواهد داشت، با این حال آخرین پیش بینی صندوق مذکور، در ماه آوریل ، بودن در نظر گرفتن شرایط صعودی و یا خطرارت متعدد،  اکنون رکود 3.0 درصدی  را پیش بینی می کند.

وضعیت ارائه شده در این مختصر پیش بینی می کند که اگر رکود جهانی پیش بینی شده ، به دلیل اثرات کوید 19 ، باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) بین دو تا ده درصد در همه کشورها شود، سپس در سال 2020 ، تعداد افراد بدون غذا در کشورهای واردکننده مواد غذایی از  14.4 میلیون نفر به 80.3 میلیون نفر افزایش می یابد که بیشتر آنها از کشورهای کم درآمد هستند. محرک اقتصادی در همه کشورها باید بر حفظ زنجیره های تأمین مواد غذایی و در عین حال محافظت از دسترسی به مواد غذایی تولید شده در سطح محلی ، منطقه ای و جهانی متمرکز شود. اقدامات محرکی برای مقابله با تهدید فعلی برای دسترسی به مواد غذایی باید بر تلاشها برای ایجاد مقاومت در سیستم های غذایی تأکید کند تا آنها را از کساد و رکود اقتصادی آینده محافظت نماید. بیشتر

چالش بزرگ فائو برای انتقال بذر برای فصل آتی کاشت

شیوع بیمای همه گیر کروناویروس،  محدودیت های حرکتی  را در سراسر جهان به وجود آورده است.  فائو مجبور شد در سودان جنوبی ، روش های جدیدی را برای کار پیدا کند تا بذرهای مورد نیاز خود را به موقع برای فصل کاشت آینده به مقضد برساند. بدون این بذرها ، خانواده های کشاورز در  علاو ه  بحران جهانی بهداشت با یک بحران غذایی روبرو می شوند.

نماینده فائو در سودان جنوبی گفت: “اگر این فصل کاشت را از دست بدهیم ، خانواده های کشاورزان  طی چند ماه آینده  ممکن است در یک فاجعه گرسنگی  سقوط کنند.

فائو با چالش بزرگ توزیع حدود ده هزار تن بذر به کشاورزان آسیب پذیر است  که در غیر این صورت قادر به کاشت نخواهند بود ،  حجم عظیم بذرها ی ذرت ، سورگوم ، بادام زمینی ، لوبیا و سبزیجات مانند گوجه فرنگی و بادمجان – به میزان بیش از 300 کامیون 18 چرخ را پر می کند و برای تولید  خدود 800 هزار تن غذا کفایت می کند. بیشتر

سیاست های اضطراری مرتبط باکوید 19 در پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری و تجزیه تحلیل سیاست های غذا و کشا ورزی فائو

در پی شیوع اپیدمی کوید 19 اطلاعات مربوط به اقدامات و سیاست های غوری اجرائی  توسط دولت ها در پایگاه اطلاعاتی تصمیمگیری، تجزینه و تحلیل سیاست های غذا و کشاورزیی قابل دسترسی می باشد. پایگاه اطلاعاتی اطلاعات مربوط به سیاست های ملی  با بهره گیری از داده  های پایه این پایگاه را  ارائه می دهد.این بانک اطلاعاتی حاوی بیش از 10000 تصمیم  در سیاست ملی و 2،000 چارچوب سیاست ملی برای 100 کشور در سراسر جهان است که از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و داده ها جمایت می کنند. برای ورود به این پایگاه اطلاعاتی اینجا کلیک کنید

 

 

 

FAO’s Big Data Tool سامانه ارائه آخرین اطلاعات وضعیت زنجیره های مواد غذایی تحت تاثیر کوید 19

این ابزار  توسط آزمایشگاه داده های FAO ایجاد شده و  بضورت روزانه  اطلاعات مربوط به  تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 بر غذا و کشاورزی ، زنجیره های ارزش ، قیمت مواد غذایی ، ایمنی مواد غذایی و اقدامات انجام شده در این زمینه  را جمع آوری ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند. هدف نهایی آن  در اختیار گذاشتن اطلاعات ، واقعیات و تجزیه و تحلیل  مربوطه به  چگونگی تأثیر  کوید 19 بر  زنجیره های غذایی برای کمک به آنها در راستای اتخاذ سیاست و  تصمیم گیری است. اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بیانیه مشترک فائو ، ایفاد، برنامه جهانی غذا و بانک جهانی به مناسبت اجلاس وزرای کشاورزی گروه 20

21 آوریل 2020 ، رم ، واشنگتن – به مناسبت اجلاس فوق العاده وزرای کشاورزی گروه 20 ، فائو  ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، برنامه جهانی غذا و بانک جهانی ، بیانیه مشترکی  را در مورد تأثیر کوید 19 بر امنیت غذایی صادر نمودند. سازمان های مذکور در این بیانیه  با توجه به  اثرات  اپیدمی جهانی و چالش های بی سابقه ناشی آز آن با عواقب عمیق اجتماعی و اقتصادی از جمله امنیت غذایی و تغذیه خواستار  ایجاد هماهنگی بین کشورها ، از جمله گروه 20  برای محدود کردن عواقب ناشی از اپیدمی ، پایان و جلوگیری بازگشت مجدد آن شدند.

برای دانلود متن کامل خبر و بیانیه اینجا کلیک کنید

سیستم های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای در خط مقدم پاسخ به کوید 19برای اطمینان از امنیت غذایی

پیامدهای  جهانی کوید 19 روزانه در حال گسترش است. دولت های سراسر جهان با  چالش های به حداقل رساندن تأثیر  ویرانگر  آن بر سلامت و حفظ جان انسانها  و تأمین منابع غذایی کافی و عملکرد خدمات به افراد نیازمند و همچنین مقابله با پیامدهای اقتصادی COVID-19 مواجهه هستند.  در این شرایط انتظار می رود 548 میلیون نفر دیگر را زیر خط فقر کشانده شوند.  علاوه بر اختلالات موجود و تهدیدهای آتی برای زنجیره تأمین مواد غذایی ، شیوع کوید 19 آسیب پذیری شدیدی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.  لذا برای اطمینان از پاسخ مناسب و به موقع  بسیج کلیه ابزارها ، نهادها و ذینفعان موجود از بخشهای دولتی و خصوصی و جامعه مدنی بسیار مهم است. سیستم های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای کشاورزی یا ( ٍAgricultural extension and advisory services (EAS  نقش مهمی را در خط مقدم برای پاسخ به  اثرات اپیدمی کوید 19 در مناطق روستایی ایفا می کنند. با این حال ، برای سازگاری با  مقررات دولت ها در این شرایط اضطراری، غرضه کنندگان  این خدمات باید به سرعت روش های کار خود را تغییر دهند. بیشتر

سخنان مدیرکل فائو در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحدبرای جلوگیری ازعواقب اپیدمی کرونا 19

21 آوریل 2020 ، رم / نیویورک – مدیرکل فائو یک توجیه آنلاین که توسط شورای امنیت سازمان ملل با موضوع “حمایت از غیرنظامیان از گرسنگی ناشی از درگیری” برگزار شد ، بیان کرد:   درگیری ها ، شرایط آب و هوایی ، ملخ های صحرائی ، بحران های اقتصادی و اکنون کوید 19 تعداد فزاینده ای از مردم را در معرض عدم امنیت حاد غذایی قرار داده  و  توسعه و ایجاد صلح و برطرف نمودن دلایل اصلی بروز بحران های جاری مواد غذایی مستلزم اقدامات بشر دوستانه است. وی ضمن تاکید بر عدم امکان نادیده گرفتن تأثیرات کوید 19 بر امنیت غذایی  آسیب پذیرترین  جمعیت جهان ،  بر تلاش فائو برای کمک به کشورهای عضو در جهت برای کاهش ریسک ناشی از این اپیدمی  بر سیستم غذایی و ایجاد بحران جهانی غذا تاکید کرد.بیشتر

 

نقشه توصیه های فائو برای تقویم کاشت و برداشت محصولات اصلی کشاورزی در دوره شیوع کوید 19

یکی از پیامدهای  اقدامات کشورها برای کنترل  شیوع اپبدمی  عدم انجام بموقع فعالیت های کشاورزی است که ممکن است ذرخصوص عدم برداشت   به از بین رفتن محصولات کشاورزی بیانجامد در حالیکه کاشت برخی از محصولات ممکن است دیگر عملی نگردد و  دسترسی آینده  به غذا با چالش  مواجه شود. به عبارت دیگر ، سیستم های تولید مواد غذایی می توانند با تأثیرات مخربی بر امنیت غذایی متلاشی شوند. فائو با استفاده از ابزار نقشه ای  در خصوص تاریخ و ماه های کاشت و برداشت محصولات کشاورزی اصلی و مواد اولیه کشاورزی  توصیات خود را ارائه می دهد که  این دوره های مهم  کاشت و برداشت  بر اساس شرایط کشاورزی و زیست محیطی محلی و با توجه به اهمیت محصولات اساسی برای هر کشور از نظر ارزش تولید و تغذیه ای است.  یک چراغ راهنما توصیه‌های فائو در مورد کاشت و برداشت هر کالا و کشور را ارائه می دهد. چراغ سبزسرعت بخشیدن  به کار زا توصیه می کند در حالیکه چراغ زرد وصیه می کند تا هنگام بروز بحران ، وضعیت را کنترل و ارزیابی کنید.  همچنین چراغ زرد نشانگر سرعت عمل  در صورت لزوم و امکان پذیر بودنمی باشد.

 برای اتصال به سامانه فائو و  اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ایمنی غذا در دوران کرونا ویروس

در حالیکه اطلاعات مربوط به کرونا ویروس همچنان کمیاب و ناشناخته اند ، با این حال ، چگونگی رفتار و ویژگی های این ویروس را می توان بر اساس داده های ویروس های مشابهی همانند ویروس مسئول سندرم حاد تنفسی حاد (SARS) و سندرم تنفسی خاور میانه (MERS) پیش بینی کرد. علیرغم  فرضیه امگان انتقال این ویروس از خفاش ها  به حیوانات مورد تغذیه انسان، هیچ مدرکی مبنی بر ادامه انتقال ویروس از حیوانات به انسان از طریق زنجیره غذایی وجود ندارد. استفاده از اصول محکم بهداشت محیط و بهداشت شخصی و بهره گیری از رویه های تثبت شده ایمنی مواد غذایی باعث کاهش خطر عوامل بیماری و تهدید آن بر امنیت مصرف مواد غذایی می شود ،فرای اینکه  این  مواد غذایی  از کشاورزی صنعتی ، کشاورزان کوچک و یا حیوانات  غیر اهلی وحشی حاصل گردیده باشد. بیشتر

جلوگیری از بحران قریب الوقوع موادغذایی

محدودیت های تجاری موجب درهم شکستن زنجیره های  تامین عرضه ، و قرنطینه  ناشی ازایپدمی از کار کارگران در مزارع  جلوگیری به عمل آورده است . کشورها باید قدمی به  عقب برداشته و  وحشت را متوقف تمایند.

کشورها با افزایش دیوارهای بازرگانی ناشی از  هراس حفظ منابع غذایی  موجب گردیده اند که کرونا  زنجیره های عرضه جهانی غذا را مختل سازد. روسیه ، بزرگترین صادر کننده گندم در جهان ، صادرات ماه آوریل تا ژوئن گندم  خود را محدود نموده  در حالیکه مصر ، بزرگترین وارد کننده غلات در جهان ، اقدام به افزایش خرید دانه و قطع صادرات حبوبات کرده  است.محدودیت های تجاری و ایجاد وحشت فقط باعث تشدید بحران و ایجاد اختلال در زنجیره های تأمین خواهد شد.

ستان داری های  آرژانتین ، بزرگترین صادرکننده محصولات سویا در جهان ،علیرغم  دستور دولت فدرال زاه ها  انتقال محصول   را بسته اند =و این منجر به کاهش نیمی از سهام غلات کشور شد تا اینکه شهرداری محدودیت ها را کاهش داد. با هواپیماهای موجود در زمین ، واردات پیاز و بادمجان کانادا از هند در دو هفته گذشته کاهش یافته است.

برخلاف بحران های غذایی قبلی ، این محدودیت های جهانی در مورد حرکت تشدید می شود. میلیون ها کارگر مهاجر فعال در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی به دلیل بسته شده  مرزها اکنون امکان جابجائی را ندارند و این باعث عدم برداشت محصولات  مورد نیاز برای  در مزارع و افزایش ضایعات مواد غذایی گردیده است. بیشتر

ملاحظات حقوقی برای کاهش خطر ناامنی غذایی در پاسخ به اپیدمی کوید 19

در پی همه گیری جهانی ، کرونا ویروس ، کشورهای جهان  در حال اتخاذ تدابیری برای متوقف سازی شیوع این ویروس می باشند.چنین اقداماتی می توانند عواقب ناخواسته را برای امنیت غذایی ، از جمله در دسترسی ، استفاده و ثبات منابع غذایی در سطح جهانی ، ملی و محلی  به همراه داشته باشند. بنابراین ، کشورها باید در اتخاذ چنین اقداماتی حفظ حق بشر  برای دسترسی به مواد غذایی رادر نظر بگیرند تا  از کمبودهای احتمالی مواد غذایی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین آنها جلوگیری شود.  در این راستا فائو یکسری توصیه های حقوقی ارائه داده است که  این توصیه ها می بایست  در چارچوب های قوانین  اعمالی از سوی کشورها در تلاش به پاسخگویی به شرایط ایپدمی مد نظر قرار گیرد.  توصیه ها ی حقوقی مذکور کمک می کند تا تاب آوری معیشت کشورها  که در این شرایط بحران مورذ تهدید قرار گرفته و خطری جدی برای امنیت غذایی می باشد افزایش یابد.

برای دسترسی به اطلاعات منتظر شده فائو در این زمینه اینجا کلیک کنید.

Loading...