سمپوزیوم  بین المللی نوآوری های بخش کشاورزی برای کشاورزی خانوادگی

سمپوزیوم بین المللی  نورآوری های بخش کشاورزی برای کشاورزی خانوادگی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار از تاریخ 21 لغایت 23 نوامبر 2018 در فائو برگزار خواهد شد. تاکید اصلی این سمپوزیوم بر نوآوری های مورد نیاز کشاورزی خانوادگی Continue reading

بیشتر بخوانید
ششمین مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک  در مقر فائو در رم برگزار شد

ششمین مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک

از تاریخ 21 لغایت 23 خرداد ماه  سال جاری برابر با 11 لغایت 13 ژوئن 2018 در مقر فائو رم برگزار  گردید. در این نشست علاوه بر ارائه گزارش  فعالیت های Continue reading

بیشتر بخوانید
بیست و چهارمین نشست  کمیته جنگل فائو  از تاریخ  25  لغایت 29 تیر ماه  برگزار می گردد

بیست و چهارمین نشست کمیته جنگل فائو از تاریخ 25 لغایت 29 تیر ماه  همزمان با ششمین هفته جهانی جنگل  در راستای ایفای نقش اصلی این سازمان در کمک به کشورهای عضو در توسعه  سیاست Continue reading

بیشتر بخوانید
گفتمان چند جانبه تنوع زیستی در کلیه بخش های کشاورزی

گفتمان چند جانبه تنوع زیستی در کلیه بخش های کشاورزی

از 8 لغایت 10 خرداد ماه در مقر  فائو در رم  برگزار  گردید. دراین نشست  وزرا، کارشناسان و ذینفعان بخش کشاورزی ، شیلات، جنگلداری Continue reading

بیشتر بخوانید
نشست مشاوره ای کشاورزی در اراضی شور با حضور و سخنرانی سفیر و نماینده دائم  جمهوری اسلا می ایران در رم برگزار شد

نشست مشاوره ای کشاورزی در اراضی شور  در حوزه چارچوب جهانی کمبود آب در کشاورزی   (WASAG)  روز جاری  7 خرداد ماه  سال جاری برابر با 28 ماه مه 2018 در مقر فائو Continue reading

بیشتر بخوانید

نشست مجمع عمومی گروه  خاور نزدیک   در تاریخ 17  ماه مه در مقر فائو بر گزار  گردید. در این  نشست موارد مرتبط با سی چهارمین کنفرانس منطقه  که از تاریخ 7لغایت 11  Continue reading

بیشتر بخوانید
سی و چهار مین کنفرانس منطقه ای خاور نزدیک

   سی و چهار مین کنفرانس منطقه ای خاور نزدیک

که از تاریخ 17 لغایت 21 اردیبهشت ماه ( 7-11 ماه مه 2018)  برگزار می گردد روز گذشته در مقر فائو در رم  آغاز به کار  Continue reading

بیشتر بخوانید
سمپوزیوم “راه حل برای آلودگی خاک”

سمپوزیوم “راه حل برای آلودگی خاک”

نشست علمیسه روزه  سمپوزیوم “راه حل برای آلودگی خاک”  با حضور 552 نفر از 100 کشور  جهان  که از تاریخ 2 لغایت 4 ماه مه برگزار می شود ،  Continue reading

بیشتر بخوانید

نشست مجمع عمومی گروه خاور نزدیک در مقر فائو در رم برگزار گردید.

در این نشست که با ریاست کشور افغانستان برگزار گردید،  آقای  توماس لورنت معاون مدیرکل در بخش اجرائی فائو  اطلاعات بروز مربوط به  Continue reading

بیشتر بخوانید
دومین نشست کار گروه فنی  بین الدول منابع ژنتیکی آبزی برای غذا و کشاورزی

دومین نشست کار گروه فنی  بین الدول منابع ژنتیکی آبزی برای مواد غذایی و کشاورزی

با حضور آقای دکتر پورکاظمی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی  کشور از تاریخ  3 لغایت 5 اردیبهشت ماه  در Continue reading

بیشتر بخوانید