آغاز به کار مدیر کل جدید فائو

آغاز به کار مدیر کل جدید فائو

چو دونگ یو به عنوان مدیرکل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ، کار خود را  آغاز کرد. وی ضمن سخنرانی برخی از اولویت های  فعالیت خودر  ه تشدید تلاش های جهانی برای رسیدن به هدف خذف گرسنگی و ابتکارهایی برای ترویج کشاورزی  پایدار بیان نمود. وی با خوش آمدگویی به کارکنان دفتر مرکزی این سازمان در رم  شخصا از دفاتر آنها  بازدید. وی طی سخنرانی خود به کارمندان فائو گفت: “ما با هم کار می کنیم ، با هم یاد می گیریم و به کشورهای عضو  سازمان کمک می کنیم.” بیشتر

آقای مهندس  خجتی وزیر جهاد کشاورزی ،  آقای دکتر خاوازی ریاست سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج کشاورزی و   آقای دکتر کیخا  رئیس کمیسیون کشاورزی ،  اب ، منابع طبیعی و  محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز  ضمن ارسال پیام های تبریک خود از سوی کشورمان بر تقویت همکاری های دو جانبه کشورمان با فائو  تاکید  و  برای موفقیت وی در نیل به اهداف توسعه پایدار و امنیت غذایی ابراز امیدواری نمودند.