فائو FAO سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ، نشست 7 روزه ای را با هدف ایجاد اصلاحات در آن سازمان ، آغاز کرد.

بنا بر گزارش ها، اعضای فائو، در این گفت و گو ها تلاش خواهند کرد، با ایجاد اصلاحات در این سازمان ، با چالشهای از جمله در زمینه ریشه کن کردن گرسنگی در جهان بهتر عمل کنند.

روز شنبه در مراسم گشایش نشست دوسالانه فائو، ورود کشورهای اندورا Andorra و مونته نگرو Montenegro به عنوان اعضای جدید سازمان رسما اعلام شد.

در مراسم روز شنبه همچنین، از روسیه نیز که 7 ماه پیش به این سازمان پیوسته، استقبال شد.