اولین نشست سالانه هیات اجرائی برنامه جهانی غذا از تاریخ  25 فوریه  لغایت 27  فوریه با حضورنمایندگان کشور های عضو  و  36  کشور  عضو هیات اجرائی این برنامه منجمله جمهوری اسلامی ایران  در مقر  برنامه جهانی غذا در رم برگزار شد.   برنامه کار هیات اجرائی ، موارد مربوط به  منابع مالی و بودجه ای برای سال های 2019-2021 میلادی ،  برنامه های راهبردی کشوری   و گزارش ارزیابی پروژه های انجام شده در برخی از کشورها  برای بررسی و تصویب نهائی  از  جمله موارد دستور کار این نشست بود.

در جلسه رسمی روز دوم نشست و پس از ارائه گزارش برنامه جهانی غذا در ارتباط با  منطقه خاور نزدیک ، نماینده کشورمان ضمن تشکر از گزارش ارائه شده،   در مورد شرایط وخیم مردم فلسطین و‌ نوار غزه هشدار داد و پنجاه درصد فقر مطلق و پنجاه و سه درصد بیکاری در این منطقه همراه با بروز مشکلات اجتماعی و انسانی را نتیجه اقدامات غیر انسانی رژیم اشغالگر قدس دانسته که موجبات ایجاد زندان عظیمی بنام نوار غزه گردیده است. در پایان نماینده کشورمان ضمن هشدار نسبت کاهش فعالیت های WFP در منطقه خواستار کمک بیشتر کشورهای کمک کننده به تامین منابع مالی گردید.

بیشتر