اولین نشست مجمع عمومی گروه 77 و چین پس از انتخابات مدیرکل جدید فائو

اولین نشست مجمع عمومی گروه 77 و چین پس از انتخابات مدیرکل جدید فائو

اولین نشست مجمع عمومی گروه 77 و چین پس از انتخابات مدیرکل جدید فائو  و پایان تعطیلات تابستانی ، در تاریخ 10 سپتامبر در مقر فائو در رم برگزار گردید. آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان به عنوان یکی از اعضای فعال گروه  ضمن اشاره به انتخاب شایسته مدیرکل جدید فائو  این موفقیت را نتیجه یکپارچگی و همبستگی بین کشورهای دانسته و ابراز امیدواری نمود تا با یکپارچگی قویتری  در بین کشورهای عضو   برای حل مسائل مشترک و با هماهنگی مدیرکل جدید همکاری کارآمد تری را بین اعضا شاهد باشیم . در این نشست علاوه بر گفتگو و ارزیابی روند انتخابات مدیر کل  جدید فائو  ، راه های  پیش روی گروه  مورد بررسی قرار گرفت و  اطلاعات به روز  در خصوص  دستور کار سال 2030 و اهداف توسعه پایدار  و اصلاحات سیستم سازمان ملل توسط  معاون منابع طبیعی و معاون  اجرائی مدیر کل  به نشست ارائه شد. در ادامه  اطلاعات مربوط به رویداد و  ابتکار عمل ایتالیا در مورد رژیم های غذایی مدیترانه توسط سفیر  و نماینده دائم این کشور  در سازمان های بین المللی مستقر در رم به نست ارائه و ابعاد و مزایای رژیم غذایی مدیترانه ای به عنوان یک رژیم غذایی پایدار توسط  یک پروفسور و پزشک و متخصص تغذیه  مظرح  گردید