ایمنی غذا در دوران کرونا ویروس

در حالیکه اطلاعات مربوط به کرونا ویروس همچنان کمیاب و ناشناخته اند ، با این حال ، چگونگی رفتار و ویژگی های این ویروس را می توان بر اساس داده های ویروس های مشابهی همانند ویروس مسئول سندرم حاد تنفسی حاد (SARS) و سندرم تنفسی خاور میانه (MERS) پیش بینی کرد. علیرغم  فرضیه امگان انتقال این ویروس از خفاش ها  به حیوانات مورد تغذیه انسان، هیچ مدرکی مبنی بر ادامه انتقال ویروس از حیوانات به انسان از طریق زنجیره غذایی وجود ندارد. استفاده از اصول محکم بهداشت محیط و بهداشت شخصی و بهره گیری از رویه های تثبت شده ایمنی مواد غذایی باعث کاهش خطر عوامل بیماری و تهدید آن بر امنیت مصرف مواد غذایی می شود ،فرای اینکه  این  مواد غذایی  از کشاورزی صنعتی ، کشاورزان کوچک و یا حیوانات  غیر اهلی وحشی حاصل گردیده باشد. بیشتر