مدیرکل فائو  اولین سفر رسمی خود را از کشور  ژاپن آغاز کرد.  وی در این سفر یک هفته ای   در رویداد مشترک بین سازمان های مشارکت بین الملل  ژاپن  و آفریقا که در خصوص  محوریت امنیت غذایی و تغذیه در آفریقا برگزار شد حضور یافت. در این نشست وی  بیان داشت که : کشورهای آفریقایی در تلاش خود برای پایان دادن به گرسنگی و بهبود تغذیه  این فرصت را دارند که از دانش ژاپنی در مورد فناوری های هوشمند ، ماشین آلات کشاورزی و بازاریابی و همچنین امنیت غذایی بالا  و نوع تغذیه  مردم شرق آسیای شرقی بهر گیرند. وی همچنین از همکاری مثمر ثمر فائو و ژاپن در آفریقا که به توسعه زنجیره های کارآمد و فراگیر ارزش برنج و بهبود تعیین  میزان  ضایعات مواد غذایی در  صنایع غذایی و تقویت شرکت های کوچک و متوسط  منجر گردید. براساس آخرین اطلاعات ، گرسنگی تقریباً در تمام مناطق زیر آفریقا رو به افزایش است  این منطقه از بالاترین  میزان شیوع سوء تغذیه  برخوردار است. چو  گغت : مبارزه با گرسنگی و همه انواع سوء تغذیه اولویت اصلی فائو  در آفریقا است. بیشتر