دهمین نشست کمیته هماهنگی کدکس برای منطقه خاور نزدیک با ریاست  جمهوری اسلامی ایران  روز دوشنبه 10 نوامبر کار خود را در مقر فائو در رم آغاز به کار کرد.   نشست افتتاحیه  در محل اتاق ایران در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با حضور نمایندگان ۱۷ کشور خاور نزدیک برگزار شد . و ریاست  جلسه  بر عهده آقای محمد حسین شجاعی ، هماهنگ کننده منطقه‌ای کمیته هماهنگی فائو و سازمان بهداشت جهانی برای خاورنزدیک بود. در این نشست آقای دکتر  عمادی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین المللی مستقر در رم  به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد ایران سخنرانی کرد. وی در بخشی از اظهارات خود گفت: با توجه به پویایی تجارت بین الملل و بروز چالش‌ها و تهدید‌های بین المللی جدید، میزان وابستگی متقابل بین کشور‌ها افزایش یافته است و همین مسئله، ما را ترغیب می‌کند تا با هم همکاری کنیم. تضمین ایمنی مواد غذایی فقط با اقدامات هماهنگ در بین بخش‌ها، اطلاعات متقابل و همکاری‌ها حاصل می‌شود.
از سال ۲۰۱۵ میلادی، سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک منصوب گردیده و کلیه امور منطقه در خصوص استاندار‌های کدکس را بر عهده دارد.
فائو و سازمان بهداشت جهانی از طریق این ساختار بین دولتی و همکاری‌های فنی با کشور‌های عضو، در جهت تسهیل تجارت و ارتقا کیفیت و ایمنی مواد غذایی گام بر می‌دارند. حصول اطمینان از سلامت مواد غذایی و همچنین تسهیل  تجارت جهانی مواد غذایی از اهداف اصلی این نشست در رم است.