دوره فوق لیسانس نظام های میراث کشاورزی  مهم جهانی  توسط دانشگاه فلورانس و فائو  با هدف ظرفیت سازی و توسعه مهارت های برنامه ریزی ، مدیریت ، شناسایی، حفظ و تقویت نظام های میراث کشاورزی و از پایان ژانویه لغایت نیمه ژوئن  2020 میلادیبرگزار می گردد.

شرکت کنندگان باید دارای مدرک لیسانس معتبر و مرتبط مورد قبول دانشگاه فلورانس در یکی از زمینه های: کشاورزی ، جنگلداری ، میراث فرهنگی ، بیوتکنولوژی، علوم هوایی ، علوم طبیعی ، معماری ، زمین شناسی ، تاریخ ، گردشگری ، اقتصاد ، جغرافیا  بوده  و به زبان انگلیسی مسلط باشند.

تعداد کل دانشجویان منتخب  از سراسر جهان 30 نفر می باشد که از این تعداد  20دانشجو (حداکثر 35 ساله) از کشورهای دارای اولویت مشخص شده توسط بنگاه ایتالیا برای مشارکت و توسعه (ACIS) انتخاب می شوند و 10 دانشجو از سایر کشورهای جهان شرکت خواهند کرد.

مهلت ثبت نام آنلاین متقاضیان تا 15 سپتامبر 2019 ( 24 شهریور ماهه سال جاری) اعلام گردیده  و لیست دانشجویان پذیرفته شده ظرف پایان اکتبر 2019 منتشر می شود. بیشتر