برگزاری سمپوزیوم بین المللی “ماهیگیری پایدار تقویت علم – سیاست ”   18 الی 21 نوامبر 2019

برگزاری سمپوزیوم بین المللی “ماهیگیری پایدار تقویت علم – سیاست ”   18 الی 21 نوامبر 2019

سمپوزیوم بین المللی “ماهیگیری پایدار تقویت علم – سیاست ” از تاریخ  18 الی 21 نوامبر 2019  در مقر فائو در رم برگزار  گردید. هدف از این سمپوزیوم شناسایی مسیرهای تقویت تعامل علمی – سیاست گذاری در تولیدات ، مدیریت و تجارت شیلاتی ، بر اساس اصولی مستحکم و  پایدار  برای  بهبود  جهانی در این زمینه بود. این سمپوزیوم بهترین دست اندرکاران بخش شیلات را گرد هم آورد تا وضعیت شیلات جهانی و منطقه ای و راه های پایدار تر کردن منابع شیلاتی را تجزیه و تحلیل نمایند. علاوه بر این در مورد چگونگی مدیریت صید ماهی در حوزه تغییرات آب و هوایی ، استفاده از فناوری های جدید و پیشرفته در طول زنجیره ارزش ، بحث و گفتگو گردید. بروشور نشست

مدیرکل  در سخنرانی  افتتاحیه نشست یادآور گردید:  «ماهیگیری در یک چهار راه مهم قرار گرفته و جهان به یک دیدگاه جدید در این زمینه نیاز دارد.  با  توجه به اینکه جمعیت جهانی  در سال 2050 به 10 میلیارد نفر  خواهد رسید، زمین تنها برای تغذیه  این جمعیت کافی نیست و می بایست از تولید مواد غذایی و منابع آبی به گونه ای بهره برداری کنیم که  سلامت اقیانوس ها و رودخانه ها را تحت خطر قرار نداده  و شرایط اجتماعی کسانی که معیشت آنها به ماهیگیری وابسته و اغلب از فقیرترین  اقشار جامعه هستند بهبود یابد ».

غذا و معیشت میلیون ها نفر در سرتاسر جهان ، به ماهیگیری بستگی دارد. هر نفر به طور متوسط ​​20.3 کیلوگرم پروتئین سالانه با کیفیت بالا  را  از مصرف ماهی دریافت می کند. تامین  معیشت و تغذیه خانواده بیش از یک نفر از هر ده نفر در سطح جهان به ماهیگیری وابسته است.

در این نشست فائو در خصوص وضعیت دریاها به دلیل آلودگی ناشی از پلاستیک ، تاثیرات ناشی از تغییر آب و هوا ، تخریب زیستگاه ها و صید  بی رویه ماهی  موجب نگرانی جدی گردیده است هشدار داد.   براساس اطلاعات ارائه ای این سازمان ، یک ذخیره از هر سه ذخیره ماهی دریایی بیش از حد مورد بهره بردای   قرارمی گیرد که این نسبت 40 سال پیش یک به ده  بود. این در حالیست که رشد تقاضا برای ماهی های آب شیرین ،  پایداری صید ماهی در آب های داخلی را به شدت تهدید نموده است.  علاوه بر این در کشورهای توسعه یافته پایداری ماهیگیری به طور فزاینده ای  رو  به رشد است و به افزایش موجودی  و بهبود شرایط زندگی  کارکنان این بخش  انجامیده  در حالیکه این روند  در کشورهای در حال توسعه با سرعت مشابه رو به  بهبود نمی باشد و به گفته چو دونگیو ، این  امر  به ایجاد یک شکاف پایداری   انجامیده تهدیدی برای نیل به اهداف توسعه پایدار محسوب می شودند  و  این روند می بایست معکوس گردد.

برای نیل به پایداری بیشتر بخش شیلات ، مدیرکل  فائو  بیان داشت: «اول: سرمایه گذاری مجدد در برنامه های پایداری برای آب دریا و آب شیرین ،  دوم: سرمایه گذاری در رشد پایدار فعالیت ها  مرتبط با دریاها – ازجمله  ابتکار عمل رشد آبی فائو (Blue Grow) – مبتنی بر تعادل بین اصول زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه بخش هایی همانند آبزی پروری به معنای یک پیروزی مضاعف برای کره زمین است. سوم: حصول اطمینان از اقدامات مناسب  برای حفاظت و مدیریت مؤثرتر بخش از جمله مشکل ضایعات غذایی در صنعت ماهیگیری ،  که برای تحقق این امر نیاز به اراده سیاسی و منابع بیشتری وجود دارد.

پس از چو دونگیو ، پیتر تامسون ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای اقیانوس ،  ضمن سخنرانی ، برای کنترل صید غیرقانونی  و اطمینان از دستیابی به هدف توسعه  چهاردهم SDG 14 ، از کشورهایی که هنوز توافق نامه اقدامات کشورهای صاحب بنادر  ماهیگیری را امضا نکرده اند درخواست در این ارتباط  تجدید نظر نمایند و از مصرف کنندگان  خواست  ” از رستوران ها و سوپر مارکت ها که مورد بهرهبردای خود اطمینان حاصل کنند که ماهی خریداری شده  حتصل از صید غیر قانونی نباشد”. نماینده ویژه سازمان ملل با پایان سخنان خود ، بر اهمیت سال 2020   با توجه به  برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه اقیانوس  ، برای تقویت اقدامات با هدف حمایت از آنها ،  کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد  ، برای تعیین چارچوب کاری در زمینه تنوع زیستی بعد از سال 2020  ،  اتحاد بین الملل حفاظت جهانی طبیعت  و کنفرانس تغییرات اقلیمی  سازمان ملل (COP26)  تاکید کرد.

نتیجه اصلی سمپوزیوم یک سند فنی خواهد بود که خلاصه اطلاعات و مباحث جلسات سمپوزیوم را در بر خواهد گرفت  و به  سی و یکمین نشست کمیته شیلات فائو در ژوئیه سال 2020 ارائه خواهد گردید. این سند شامل اطلاعات مربوط به وضعیت پایداری شیلات جهانی و منطقه ای بوده و  نمونه هایی از بهترین شیوه های مدیریت و مشارکت و توصیه هایی در مورد چگونگی بهوبد ارتباط بین شواهد و سیاستها برای اطمینان از ماهیگیری پایدار در قرن 21  را در برخواهد داشت.

کتابچه نشست