هشتمین نشست مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک بصورت مجازی 3 الی 5 ژوئن 2020

هشتمین نشست  مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک بصورت مجازی 3 الی 5 ژوئن 2020

هشتمین  نشست مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک (GSP) به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع اپیدمی بصورت مجازی ( با استفاده از اپلیکشن ZOOM )  و به صورت مجازی برگزار گردید در این نشست  علاوه بر سفیر و نماینده دائم کشورمان کارشناسان  و متخصصین  معاونت آب و خاک  نیز حضور داشتند بیشتر