بیانیه مشترک فائو ، ایفاد، برنامه جهانی غذا و بانک جهانی به مناسبت اجلاس وزرای کشاورزی گروه 20

21 آوریل 2020 ، رم ، واشنگتن – به مناسبت اجلاس فوق العاده وزرای کشاورزی گروه 20 ، فائو  ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، برنامه جهانی غذا و بانک جهانی ، بیانیه مشترکی  را در مورد تأثیر کوید 19 بر امنیت غذایی صادر نمودند. سازمان های مذکور در این بیانیه  با توجه به  اثرات  اپیدمی جهانی و چالش های بی سابقه ناشی آز آن با عواقب عمیق اجتماعی و اقتصادی از جمله امنیت غذایی و تغذیه خواستار  ایجاد هماهنگی بین کشورها ، از جمله گروه 20  برای محدود کردن عواقب ناشی از اپیدمی ، پایان و جلوگیری بازگشت مجدد آن شدند.

برای دانلود متن کامل خبر و بیانیه اینجا کلیک کنید