نقشه توصیه های فائو برای تقویم کاشت و برداشت محصولات اصلی کشاورزی در دوره شیوع کوید 19

یکی از پیامدهای  اقدامات کشورها برای کنترل  شیوع اپبدمی  عدم انجام بموقع فعالیت های کشاورزی است که ممکن است ذرخصوص عدم برداشت   به از بین رفتن محصولات کشاورزی بیانجامد در حالیکه کاشت برخی از محصولات ممکن است دیگر عملی نگردد و  دسترسی آینده  به غذا با چالش  مواجه شود. به عبارت دیگر ، سیستم های تولید مواد غذایی می توانند با تأثیرات مخربی بر امنیت غذایی متلاشی شوند. فائو با استفاده از ابزار نقشه ای  در خصوص تاریخ و ماه های کاشت و برداشت محصولات کشاورزی اصلی و مواد اولیه کشاورزی  توصیات خود را ارائه می دهد که  این دوره های مهم  کاشت و برداشت  بر اساس شرایط کشاورزی و زیست محیطی محلی و با توجه به اهمیت محصولات اساسی برای هر کشور از نظر ارزش تولید و تغذیه ای است.  یک چراغ راهنما توصیه‌های فائو در مورد کاشت و برداشت هر کالا و کشور را ارائه می دهد. چراغ سبزسرعت بخشیدن  به کار زا توصیه می کند در حالیکه چراغ زرد وصیه می کند تا هنگام بروز بحران ، وضعیت را کنترل و ارزیابی کنید.  همچنین چراغ زرد نشانگر سرعت عمل  در صورت لزوم و امکان پذیر بودنمی باشد.

 برای اتصال به سامانه فائو و  اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.