نظام زراعت زعفران گناباد مبتنی بر سیستم آبیاری قنات به عنوان  میرات کشاورزی مهم جهانی به ثبت بین المللی رسید. این دومین سایت پیشنهادی کشورمان در سال جاری است که پس از نظام تولید انگور ملایر توسط  گروه مشاوران علمی  فائو  به تصویب و  ثبت می رسد. زعفران گناباد  به عنوان یکی از محصولات شاخص جغرافیایی کشور ایران به شمار می آید .سهم و رتبه تولید و صادرات منطقه و کشورايران در این زمینه خود شاهدی بر این مدعاست که به عنوان اولین تولید کننده  و ازنظر کیفیت در بین سایر کشورهای مطرح درجهان منحصر به فرداست. استاندارد بالا، بهره گیری از سیستم ابیاری قنات  نقش بالاي آن در  تامین امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع زیستی کشاورزی، دانش محلی و بومی و سنتی، چشم اندازهای طبیعی و گردشگری کشاورزی  آن  را  زمره میرات های کشاورزی مهم جهانی قرار داد.