جلوگیری از بحران قریب الوقوع موادغذایی

محدودیت های تجاری موجب درهم شکستن زنجیره های  تامین عرضه ، و قرنطینه  ناشی ازایپدمی از کار کارگران در مزارع  جلوگیری به عمل آورده است . کشورها باید قدمی به  عقب برداشته و  وحشت را متوقف تمایند.

کشورها با افزایش دیوارهای بازرگانی ناشی از  هراس حفظ منابع غذایی  موجب گردیده اند که کرونا  زنجیره های عرضه جهانی غذا را مختل سازد. روسیه ، بزرگترین صادر کننده گندم در جهان ، صادرات ماه آوریل تا ژوئن گندم  خود را محدود نموده  در حالیکه مصر ، بزرگترین وارد کننده غلات در جهان ، اقدام به افزایش خرید دانه و قطع صادرات حبوبات کرده  است.محدودیت های تجاری و ایجاد وحشت فقط باعث تشدید بحران و ایجاد اختلال در زنجیره های تأمین خواهد شد.

ستان داری های  آرژانتین ، بزرگترین صادرکننده محصولات سویا در جهان ،علیرغم  دستور دولت فدرال زاه ها  انتقال محصول   را بسته اند =و این منجر به کاهش نیمی از سهام غلات کشور شد تا اینکه شهرداری محدودیت ها را کاهش داد. با هواپیماهای موجود در زمین ، واردات پیاز و بادمجان کانادا از هند در دو هفته گذشته کاهش یافته است.

برخلاف بحران های غذایی قبلی ، این محدودیت های جهانی در مورد حرکت تشدید می شود. میلیون ها کارگر مهاجر فعال در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی به دلیل بسته شده  مرزها اکنون امکان جابجائی را ندارند و این باعث عدم برداشت محصولات  مورد نیاز برای  در مزارع و افزایش ضایعات مواد غذایی گردیده است. بیشتر