تخمین سازمان ملل: امکان 20 برابر شدن توده های ملخ صحرائی

تخمین  سازمان ملل: امکان 20 برابر شدن توده های ملخ صحرائی

در طی چند ماه گذشته دومین دوره  حمله ملخ های صحرائی، آفریقای شرقی را تحث تاثیر قرار داده است. این منطقه در حال حاضر علاوه گرسنگی با مشکل کرونا ویروس  مواجهه است  که  تهیه منابع برای از بین بردن آفت  را دشوارتر کرده است . در حال حاضر ، دومین کشور پرجمعیت آفریقا ، اتیوپی – به همراه کنیا  قوه محرکه اقتصادی منطقه و  کشور سومالی با ناپایدار سیاسی – بیشترین آسیب را  از این آفت دیده اند. به گفته خبر گذاری بی بی سی سازمان ملل تخمین می زند که توده های ملخ صحرائی می توانند تا 20 برابر بزرگتر از اولین تهاجماین آفت باشند و ممکن است تا ماه ژوئن به میزان 400 برابر بزرگتر شود. بیشتر