دهه بازسازی اکوسیستم سازمان ملل متحد 2021-2030

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دهه 2021 – 2030 را دهه  بازسازی اکو سیستم اعلام نمود.  این اقدام  با هدف  احیای   مناطق تخریب شده  و در راستای اقدام برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی  و بهبود امنیت غذایی ، تامین آب و تنوع زیستی صورت پذیرفته است. تخریب اکوسیستم های زمینی و دریایی شرایط زندگی 3.2 میلیارد نفر را  تهدید نموده  موجب از دست رفتن 10 درصدتولید ناخالص  سالیانه جهان  به دلیل از دست رفتن خدمات مربوط به گونه ها و اکوسیستم ها  می شود. اکوسیستم های کلیدی که بسیاری از خدمات اساسی غذایی  و کشاورزی  از جمله   تولید  آب شیرین، حفاظت  در مقابل ریسک  و فراهم آوردن زیستگاه برای گونه هایی مثل ماهی ها و گرده افشان ها  را به خود اختصاص می دهند به سرعت در حال کاهش هستند. وزیر محیط زیست و منابع طبیعی السالوادور، رهبر  منطقه ای این ابتکار، گفت: “ما خوشحال هستیم که دیدگاه ما در مورد اختصاص یک دهه به یک واقعیت تبدیل شده است.” “ما باید یک برنامه موثر بازسازی  بری افزایش تاب آوری ، کاهش آسیب پذیری  و  افزایش توانایی   برای مواجهه  و سازگاری در مقابل  تهدیدات روزمره و بحران ها می شود ایجاد کنیم ”

ترمیم 350 میلیون هکتار از زمین های تخریب شده از  حال حاضر  تا سال 2030،  می تواند  ایجاد 9000 میلیارد دلار خدمات  مربوط به اکوسیستم  و همچنین  آزاد کردن اتمسفر زمین از  13-26 جیگا تن گازهای گلخانه ای گردد.

خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو گفت: “دهه بازسازی اکوسیستم سازمان ملل متحد به کشورها کمک می کند تا علیه اثرات تغییرات اقلیمی و از دست رفتن تنوع زیستی مبارزه کنند.” ” اکوسیستم ها با نرخ بی سابقه در  معرض تخریب قرار دارند  و سیستم جهانی غذایی ما  و معیشت میلیونها انسان دبه همکاری  همگان برای بازگرداندن اکوسیستم سالم و پایدار برای امروز و  آینده بستگی دارد.” بیشتر